• 20.06.2022

Ako byť sám sebou?

Kast, Verena

Jak být sám sebou

Pocit vlastnej hodnoty a skúsenosť identity

Kto vlastne som? Súvisí s mojou identitou to, ako ma vidia iní ľudia? Čo ma robí nezameniteľným a takým, akým chcem byť? Ten, kto má pocit, že žije v súlade so sebou, zakúša rovnako dobrý pocit vlastnej hodnoty, ktorý tiež vyžaruje navonok. Identita je ale niečo živé a stále znovu se vynára. Autorka preto vysvetľuje, v čom spočíva schopnosť byť sám sebou a čo nás vlastne drží pohromade ako svojbytné osobnosti. K tomu si vypomáha predovšetkým Eriksonovou teóriou psychosociálneho vývoja a Jungovým pohľadom na individualizáciu, ale tiež príkladmi zo života konkrétnych jedincov.
brož., 200 str., 349 Kč
Vydalo vydavateľstvo PORTÁL.