Aká láska, taká vráska

„Na jednej strane zvelebujeme Valentína, čo prišlo pred pár rokmi, ale pritom pred dvetisíc rokmi apoštol Pavel napísal o láske krásnu ódu,“ zdôrazňuje zamatovým hlasom 83-ročný pán Štefan. Následne otvára pred sebou na stole veľkú Bibliu, okamžite nachádza prvý list apoštola Pavla Korintským a z trinástej kapitoly prečíta známu pasáž: „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nenadúva... Všetko znáša... Všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane.“ Pán Štefan a jeho manželka Kamila sú dôkazom toho, že hľadať nový zmysel života sa oplatí aj po 60-tke.

Niektoré životné príbehy bývajú pomerne priamočiare a prozaické, ďalšie zasa zaváňajú poéziou, nevšednosťou a možno v nich nájsť pády, dná, ale aj nevídané nebesia. Štefan a Kamila by vám vedeli rozprávať... Smrť im vzala životných partnerov podstatne skôr, než by to očakávali. Postupne sa ale rozhodli, že bližšia ako samota je im prítomnosť človeka, s ktorým si budú rozumieť. A keď sa chce a keď človek verí v cieľ, cesta sa skôr či neskôr nájde. A takto sa to podarilo aj im dvom. Najprv v oficiálnom vzťahu klient-predávajúca, no potom sa všetko prelomilo do partnerskej náklonnosti. Na prvom rande presedeli spolu pri džúse hodiny, teda do momentu, kým ich nezačali z podniku vytláčať oči personálu, keďže veľkú tržbu nespôsobili. Sýtili sa predovšetkým slovom. Dnes sú spolu krásnych 17 rokov a ako mi prezradili, nikdy sa spolu nenudili. Každý z nich mal vždy svoje aktivity, ktorým sa venovali, nuž a spájali sa zasa pri spoločných záujmoch. Napríklad pri speve v spevokole.

A čo momenty, keď to medzi partnermi začne iskriť opačným smerom, cez nedorozumenia? Pán Štefan tu priznáva, že v každom vzťahu prichádzajú momenty, keď je niekomu „stúpené“ na otlak, preto pripomína biblický odkaz, ktorý by sme vtedy mali mať pred vnútornými očami: „Nech váš hnev netrvá dlhšie než západ slnka.“ Už len snaha o naplnenie tejto myšlienky má veľký význam. A záverečné odporúčanie pána Štefana nielen k dňu svätého Valentína? Ak sa dá, nezostať dlhodobo v samote, nečakať na smrť, ale hľadať človeka, s ktorým nám bude príjemne a s ktorým bude život naplnený. S pani Kamilou sú pozitívnym príkladom toho, že ak túžba a viera v nás žijú, cesta k cieľu sa nájde, hoci aj po 60-tke.

„Život by mal byť popretkávaný mnohými priateľstvami.
Milovať a byť milovaný je najväčším šťastím bytia.“
(Sydney Smith)

Marcel Páleš