150 terapeutických hier pre dospievajúcich

150 terapeutických hier pre dospievajúcich

Gruzewski, Kevin
150 terapeutických her pro dospívající

Sebahodnota, komunikácia a zvládanie náročných situácií
Preklad Klimentová, Eva
369 Kč, 176 str., brož.   

Vtipné a inkluzívne terapeutické hry ponúkajú cenný zdroj pre individuálnu i skupinovú prácu s dospievajúcimi. V knihe nájdeme celú škálu hier, od tých, kedy sa teenageri učia poznávať a pomenovávať svoje emócie, cez kreatívne spôsoby, ako ventilovať svoj hnev, po techniky, ktoré zahŕňajú všímavosť a sebareflexiu. Dospievajúcí si vďaka nim osvojí techniky, ako zvládať efektívnejšie rôzne výzvy.

Žiadne hry nevyžadujú špeciálne pomôcky a možno ich uskutočniť s tým, čo máme bežne k dispozícii.
Knihu uvítajú pedagógovia a školskí i poradenskí psychológovia.

Kevin Gruzewski je terapeut s viac než dvadsaťročnou praxou. Deväť rokov pracoval v psychiatrickom zariadení na oddelení pre dospievajúcich. Vytvoril blog The Real Recreation Therapist.

Vydalo vydavateľstvo PORTÁL.