Hypertenzia môže zabíjať. Postihuje i mladú generáciu

Prierezové meranie tlaku v ambulanciách všeobecných lekárov v roku 2019 poukázalo na fakt, že 54 % pacientov s hypertenziou má napriek liečbe tlak krvi vyšší ako 140/90 mmHg.

Hypertenzia alebo choroba vysokého krvného tlaku je v súčasnej dobe celosvetovým problémom. Postihuje 40 až 50 % dospelých osôb vo veku nad 18 rokov. Napriek tomu približne polovica ľudí s vysokým krvným tlakom vôbec nevie o tom, že má vysoký krvný tlak, pretože v začiatkoch ochorenia nepociťujú žiadne príznaky
a ťažkosti. Jediný spôsob, ako sa dozvedieť, či trpíte hypertenziou, je dať si správne odmerať svoj krvný tlak. Aby sme mali svoj vysoký krvný tlak pod kontrolou, musíte byť najskôr správne diagnostikovaní. Hypertenzia celkovo postihuje dvoch až troch z piatich mužov alebo žien.

Mužov postihuje o niečo častejšie. Ochorenie sa už stáva problémom aj pre mladších ľudí, dokonca sa vyskytuje u dospievajúcej mládeže. Mladí ľudia bežne príznaky vysokého krvného tlaku nepoznajú, zvýšenie krvného tlaku ignorujú a pripisujú to stresu a iným problémom. Ak si ho aj zmerajú a ak zistia vyššiu hodnotu, považujú ju za náhodu, reakciu na záťaž a stres, a neuvažujú o tom, že ide o ochorenie.

Každý piaty pacient, ktorý navštívi svojho praktického lekára a je mu zmeraný tlak, ho má vyšší, hoci o tom vôbec nevie. Týka sa to približne pol milióna dospelej populácie na Slovensku.

Hypertenzia ako jedna z najčastejších chronických chorôb je rizikovým faktorom pre mnohé ďalšie kardiovaskulárne ochorenia, napríklad pre srdcové zlyhávanie, mozgový infarkt, chronickú ischemickú chorobu srdca či infarkt myokardu.  Je preto potrebné liečiť ju včas, aby sa zabránilo vzniku mnohých vážnych komplikácií. Hraničnou hodnotou pre začatie liečby hypertenzie je tlak krvi 140/90 mmHg a vyšší. U liečených a dobre kontrolovaných hypertonikov je žiaduce, aby hodnota tlaku krvi nebola vyššia ako 130/80 mmHg. Hypertenzia je chronické ochorenie, ktoré sa nedá úplne vyliečiť. Je možné ho však dobre a dlhodobo kontrolovať.

Kardiovaskulárne ochorenia na prvom mieste!
Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) patria celosvetovo na prvé miesto príčin smrti. Do roku 2015 sa očakávalo, že počet úmrtí dosiahne 20 miliónov. Hypertenzia je jedným z najdôležitejších rizikových faktorov mnohých KVO s podstatným vplyvom na morbiditu a mortalitu. Do roku 2025 sa očakáva že hypertenziou bude trpieť až 1,56 miliardy dospelých na svete. Momentálne hypertenzia celosvetovo postihuje takmer jednu miliardu ľudí. Na Slovensku je v súčasnosti sledovaných pre hypertenzné ochorenie viac ako jeden milión pacientov. Štúdie hovoria o tom, že až 50 percent všetkých hypertonikov nie je kontrolovaných, a teda výsledné číslo ľudí s hypertenziou na Slovensku by malo byť až dva milióny.

Počuli ste už o Charte 70/2023?

Prierezové meranie tlaku v ambulanciách všeobecných lekárov v roku 2019 poukázalo na fakt, že 54 % pacientov s hypertenziou má napriek liečbe tlak krvi vyšší ako 140/90 mmHg.
Tento fakt viedol k mobilizácií odborných spoločností manažujúcich hypertenziu a v spolupráci s pacientskou organizáciou (Únia pre zdravšie srdce) vznikla iniciatíva pre lepšiu kontrolu tlaku krvi na Slovensku – Charta 70/2023.
Dnes je do Charty 70/2023 zapojených viac ako 1 650 lekárov z celého Slovenska, ktorí sa snažia naplniť víziu – do roku 2023 mať aspoň 70 % pacientov s dobre kontrolovaným tlakom krvi. Víziou odborníkov je zároveň zlepšenie kontroly hypertenzie na Slovensku využívaním nových odporúčaní pre lekárov aj pacientov v každodennej praxi, a zároveň primäť pacientov k tomu, aby k svojmu ochoreniu pristupovali aktívne a zodpovedne.
Po dvoch rokoch intenzívnej práce s pacientmi s hypertenziou sa v ambulanciách VLD opäť premeral tlak a bol zaznamenaný posun zo 46 % v roku 2019 na aktuálnych 66 %. Dve tretiny pacientov s liečenou artériovou hypertenziou teda majú krvný tlak na úrovni 140/90 mmHg. Aby boli pacienti skutočne v tých správnych číslach, je dôležité, aby mala väčšina z nich tlak na úrovni pod 130/80 mmHg.

A ste v správnych číslach?

Optimálne hodnoty krvného tlaku u zdravého človeka sú 120/80 mmHg. Hodnoty nad 140/90 mmHg namerané v pokoji, znamenajú vysoký krvný tlak. Zároveň sú to aj prahové hodnoty, kedy už je potrebné začať s liečbou hypertenzie. Pre väčšinu liečených pacientov je cieľový tlak krvi pod 130/80 mmHg. Ani u starších pacientov nad 65 rokov by nemal presiahnuť hodnoty 140/80 mmHg. Pri meraní tlaku je dôležité merať si aj srdcovú frekvenciu: optimálna je okolo 60 úderov za minútu. Za rizikovú sa u hypertonikov považuje srdcová frekvencia nad 80 úderov za minútu v pokoji, bez ohľadu na vek.

Krvný tlak – systolický či diastolický?

Je to tlak, ktorým krv pôsobí na vnútornú stranu ciev. Neustále prirodzene kolíše v priebehu srdcového cyklu, pri zmene fyzickej námahy, rôznych emóciách, ako aj ako reakcia na rôzne látky (kofeín, nikotín, soľ...). Počas cyklu srdca je najvyšší tlak v okamihu, keď sa srdcový sval stiahne a krv vypudí zo srdca do tepien celého tela – hovoríme o systolickom tlaku. Pri uvoľnení srdcového svalu, kedy sa plní krvou pritekajúcou zo žíl, je tlak najnižší – nazýva sa diastolický tlak.

Hypotenzia – poznáte ju?

Príliš nízky krvný tlak – hypotenzia - sa vyskytuje pomerne často a u väčšiny ľudí nespôsobuje vážnejšie problémy. Chorobný význam má v prípade, keď vedie k porušeniu prietoku krvi vnútornými orgánmi. Najcitlivejší na krvné zásobenie je mozog, preto sa ako prvé príznaky hypotenzie objavujú poruchy centrálnej nervovej sústavy - najmä spavosť, únava, závraty, poruchy videnia, hučanie v ušiach, celková nevoľnosť až krátkodobé poruchy vedomia. Závažné prípady neprekrvenia mozgu môžu viesť až k mozgovej mŕtvici.
Častým prejavom hypotenzie je porucha prekrvenia končatín, ktorá sa prejavuje chladom a bledosťou. Pokiaľ sú nedokrvením zasiahnuté obličky, prejaví sa to zníženým vylučovaním moču. Hypotenziu zhoršuje dlhé státie, náhle postavenie sa, príjem väčšieho množstva potravy a strava bohatá na sacharidy, horúce prostredie, dvíhanie ťažkých predmetov, užívanie alkoholu a liekov.

Hypertenzia

Vysoký krvný tlak – hypertenzia - vzniká ako dôsledok zužovania alebo tuhnutia ciev. O hypertenzii hovoríme, pokiaľ je hodnota systolického tlaku vyššia ako
140 mmHg a/alebo hodnota diastolického vyššia ako 90 mmHg. Pri hypertenzii je tlak krvi na vnútornú stranu tepny príliš vysoký, čo môže viesť k narušeniu alebo poškodeniu tepien (napr. k rozvoju aterosklerózy – kôrnateniu tepien).

Meranie tlaku v domácom prostredí

Lekári odporúčajú, aby sme si krvný tlak pravidelne kontrolovali aj v domácom prostredí, pričom je dôležité, aby bol meraný správnym postupom a správnou metódou za pomoci validovaných (kontrolovaných) prístrojov.
Okrem meraní u lekára je veľmi dôležité merať si krvný tlak pravidelne aj v domácom prostredí. Na tento účel slúži  „Záznamník TK“,  ktorý je zverejnený na stránke www.presrdce.eu.

Hypertenzia môže zabíjať. Postihuje i mladú generáciu

Náš tip na tlakomer
„Klinicky overený tlakomer na rameno s Intelli manžetou s 360°presnosťou a bezdrôtovým pripojením k mobilnej aplikácii OMRON Connect - tento tlakomer vás upozorní aj na prípadný nebezpečný nepravidelný srdcový pulz alebo nevhodný pohyb a rozprávanie počas merania. V oficiálnej distribúcii ho dostanete aj s predĺženou zárukou štyri roky na prístroj a 2x kalibráciou presnosti zdarma. Navyše si môžete na www.omronshop.sk  uplatniť aj zľavu 15% pre poistencov VŠZP a k tomu navyše dostanete aj sieťový adaptér,“ vysvetľuje Katarína Siebenstich zo spoločnosti Celimed, s.r.o. - oficiálne zastúpenie OMRON pre Slovensko.

 
Autor fotografie:www.pixabay.com