Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Z dodávky dom na kolesách: Ako na to?

Prečo si prestaviť dodávku, keď môžete rovno kúpiť karavan? Mnoho cestovateľov uprednostňuje pravé prerábku dodávky, pretože tento postup umožní vybudovať domov na kolesách presne podľa jejich predstáv. Ako taký život v dodávke vyzerá a na čo by ste pri prestavbe nemali zabudnúť sa dočítate v tomto článku.  

Čo je to van life?

Život v dodávke tzv. vanlife alebo van-dwelling je novým trendom, predovšetkým u mladšej generácie. Nemusí sa však jednať len o dodávku, do tejto kategórie spadajú aj autobusy, karavany alebo iné vozidlá, ktoré sú životu v nich dostatočne prispôsobené.

Do definície “vanlifera” spadajú tí, ktorí žijú vo vozidle na plný ale aj na čiastočný úväzok. Vozidlá by mali disponovať základným vybavením, ako priestor na spanie či varič až po plne vybavenú kuchyňu, toaletu, rôzne druhy solárnych panelov či dostatok úložného priestoru.

Niečo z histórie

Život na kolesách siaha až k vozom ťahaným koňmi. O popularizáciu života v dodávke sa pričinili predovšetkým skupiny hippies v minulom storočí. Aj vtedy sa však jednalo o niečo neštandardné a u širokej verejnosti prevažoval negatívny pohľad na tento voľnomyšlienkársky spôsob života. Dnes je van life obľúbeným trendom sociálnych sietí, na ktorý mnohí nedajú dopustiť.

Z dodávky dom na kolesách: Ako na to?

Zdroj: www.freepik.com

Výhody života na kolesách

Sloboda

Mať možnosť vybrať si, v akom okrese či dokonca krajine sa chcete ráno zobudiť je sloboda, ktorej sa len ťažko niečo vyrovná. Samozrejme, že takýto život nie je vhodný pre všetkých, ale predovšetkým milovníci cestovania a spontánnosti takýto život pravdepodobne ocenia.

Sloboda, ktorú život na kolesách prináša, nie je len o skvelých zážitkoch a dobrodrúžstvách ale prináša aj množstvo výziev, ktoré vám pomôžu nabrať nové životné skúsenosti.

Všetko po ruke

Ďalšou výhodou, ktorú istotne ocenia milovníci cestovania, je, že budete mať pri každej zmene lokality pri sebe všetko potrebné. Neustále balenie a vybalovanie, vie byť otravné, preto je skvelé cestovať aj s celým svojim domovom na kolesách.

Žiadne zbytočnosti

Obmedzený úložný priestor, s ktorým je život v dodávke alebo karavane neodmysliteľne spojený, možno tiež považovať za výhodu. Minimalistický štýl je stále viac obľúbený a prináša so sebou aj množstvo benefitov, ako napríklad lepšie sústredenie sa na dôležité veci, viac skromnosti a vďaky, lepší vzťah k prírode a k životnému prostrediu alebo viac zdravia a menej stresu.

Nižšie náklady na bývanie

Náklady na bývanie neustále rastú, a tak je prirodzené, že sa mnohí ľudia snažia nájsť lacnejšiu alternatívu. Aj keď počiatočná suma na kúpu karavanu alebo nákladného auta nie je zanedbatelná, v porovnaní s cenou bytu alebo domu výrazne ušetríte.

Z dodávky dom na kolesách: Ako na to?

Zdroj: www.pixabay.com

Nevýhody života na kolesách

Obmedzený priestor

Napriek tomu, že minimalizmus má v mnohých ohľadoch pozitívny vplyv na váš život, treba sa pripraviť na život v malom priestore. Nielenže sa budete musieť mnohých materiálnych vecí vzdať, ale je nesmierne dôležité v malom priestore udržiavať poriadok.

Súkromie a bezpečnosť

Život v dodávke nie je pre každého a nie všetci sa budú cítiť v aute rovnako bezpečne ako za múrmi domu. V momente, keď sa rozhodnete parkovať na verejných miestach, vaše súkromie je obmedzené. Aj keď si na okná môžete šikovne umiestniť závesy, stále budete mať pocit, že vás môže kedykoľvek hocikto vidieť.

Výhodou však zostáva, že ak sa nebudete na určitom mieste cítiť bezpečne, môžete zmeniť lokalitu a preparkovať. Myslite aj na to, že v porovnaní s inými krajinami môžeme kempovanie na Slovensku považovať za bezpečné.

Sprcha a toaleta

Pochopiteľne, sprcha je neodmysliteľnou súčasťou života a teda aj bývania. Síce sa do dodávok zabudovať dá veľmi jednoducho, v zimných mesiacoch by ste sa mali radšej poobzerať po miestach, kde nájdete budovy so sociálnymi zariadeniami.

Zázemie

Dobrodruhov to možno vydesí ale množstvo ľudí rutinu a zázemie potrebuje. Byť neustále na cestách môže byť fyzicky aj psychicky vyčerpávajúce, preto je van life vhodný len pre skutočných milovníkov dobrodružstva.

Pred začatím prestavby

Ak chcete prerobiť dodávku na obývateľný domov, bude vás predtým pravdepodobne čakať aj zopár administratívnych úkonov. Zásadnou otázkou v tomto prípade je: Ako cestovať autom, ktoré má ložnú plochu upravenú na obytné auto, ale v dokladoch od auta je zapísané, že ide o úžitkový automobil na prepravu nákladu?

Dá sa byrokracií vyhnúť?

Niektorí cestovatelia zložitú byrokraciu obchádzajú a jednoducho sa s dodávkou vyberú na cesty aj keď jej účel nezodpovedá tomu, čo je napísané v technickom preukaze. V takom prípade treba len dúfať, že policajti budú zhovievaví, pretože by vám hrozila pokuta či dokonca odobratie papierov. Pri stretnutí s policajtmi záleží aj na tom, aká výrazná je obytná vostavba do dodávky. Výraznejšie úpravy zväčša znamenajú vyššie sankcie.

Problém môže nastať aj pri STK, pretože sa môže zmeniť pohotovostná hmotnosť auta. Riešením môže byť práve demontovateľný nábytok, ktorý pred STK vyberiete.

Z dodávky dom na kolesách: Ako na to?

Zdroj: www.pixabay.com

Legálny postup

Aj keď procesy na úradoch môžu byť otravné a zdĺhavé, vždy je lepšie konať v súlade so zákonom.

    1. Pripravte si plánik

Prvou úlohou je, aby ste si pripravili plán alebo nákres, ako chcete aby auto po prestavbe vyzeralo. Od autorizovaného zástupcu značky v krajine, v ktorej je auto prihlásené, budete potrebovať potvrdenie, že s danou prestavbou vozidla súhlasí a je pre dodávku vhodná.

Je vhodné sa vopred informovať, aké dokumenty bude zástupca k vyjadreniu potrebovať. Detailnosť plánu teda závisí od jednotlivých predajcov. Za potvrdenie o súhlase s prestavbou zaplatíte pravdepodobne sumu v desiatkach eur.

    2. Žiadosť na úrade

Žiadosť o povolenie prestavby vozidla je možné podať písomnou formou, osobne na okresnom úrade alebo elektronickou formou. Žiadosť by mala obsahovať identifikačné údaje o žiadateľovi, druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu,  evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla a účel, na ktorý má byť vozidlo po prestavbe použité.

K tejto žiadosti je potrebné priložiť aj:

    • podrobný opis prestavby jednotlivého vozidla
    • návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii  alebo v technickom osvedčení vozidla
    • technický opis a výkresovú dokumentáciu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak neboli typovo schválené
    • súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla k prestavbe

POZOR: Okrem vyššie uvedených dokladov môže, okresný úrad požadovať aj predloženie stanovísk alebo odborných posudkov príslušných orgánov protipožiarnej ochrany, bezpečnosti práce, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a iných orgánov.

Ani pri tomto úkone sa nezabudnite prichystať na správny poplatok.

    3. Nová STK

S prestavbou príde aj k zmene hmotnosti auta, preto je nutné preváženie. Hmotnosť auta by mali zvážiť na stanici technickej kontroly. V prípade, že tam váhu nemajú, budete musieť nájsť iné miesto, na ktorom vám vozidlo zvážia. Tento údaj bude potrebné zapísať do nového technického preukazu.

S papierom z STK, v ktorom budú zapísané vykonané úpravy, nová hmotnosť a prípadne výška auta je následne potrebné podať žiadosť o schválenie prestavby. Aj túto žiadosť je možné podať elektronicky.

Ide sa na prestavbu

Nie všetky dodávky sú rovnako vhodné na prestavbu. Nájdenie najlepšej dodávky sa odvíja od vašich špecifických potrieb, ako napríklad:

    • Budete využívať strešný nosič na bicykel?
    • Budete sa sprchovať v aute alebo v kempe?
    • Koľko postelí budete v aute potrebovať?
    • Potrebujete aj varič?
    • Čo všetko potrebujete v aute uskladniť?
    • atď. …

Najdôležitejšie zo všetkého je, aby ste mali jasno v nasledujúcich dvoch bodoch:

    1. Ako často plánujete dodávku využívať?

Ak chcete v dodávke žiť celoročne, budete potrebovať výrazne viac priestoru na zariadenie, ako v prípade, že vám dodávka poslúži len na letné výlety.

    2. Kam plánujete smerovať vaše cesty?

Pri výbere dodávky treba zohľadniť, či budete jazdiť len po dialniciach alebo potrebujete auto, ktoré zvládne aj horské cesty.

Z dodávky dom na kolesách: Ako na to?

Zdroj: www.unsplash.com

Výber dodávky

Veľmi podobne ako pri výbere auta, aj pri výbere dodávky je veľmi dôležitý technický stav vozidla. Ak kupujete nové vozidlo, hlavnú úlohu pri rozhodovaní bude hrať cena a vaše osobné preferencie v rámci technický parametrov. V prípade, že vám rozpočet nedovoľuje kúpiť si novú dodávku musíte brať ohľad predovšetkým na technický stav vozidla.

V momente, keď budete mať dodávku vybratú môžete si pripraviť detailný plán zariadenia. Keďže v dodávke budete mať obmedzený priestor, váš plán by mal čo najefektívnejšie využiť všetok priestor, ktorý vozidlo ponúka.

Váš plán by mal zahŕňať:

  •     Okná
  •     Tepelnú a zvukovú izoláciu
  •     Elektrické spotrebiče (+ je potrebné zohľadniť aj ich predpokladanú spotrebu energie)
  •     Obklad na stenu a strop
  •     Energetické zdroje
  •     Podlahu
  •     Nábytok


TIP: Predtým, než dodávku kúpite, presvečte sa, že je váš vodičský preukaz na tento typ vozidla dostačujúci.

Opravy a čistota

Po kúpe auta a vytvorení plánu prichádza na rad práca. Opravy a prestavba budú vyzerať rozdielne v závislosti od typu vozidla. Zvyčajne sa však odporúča vybrať bočné steny, prepážku medzi kabínou vodiča a prepravným priestorom, rôzne mreže, atď. Tieto úkony vám pomôžu znížiť váhu vozidla a súčasne zväčšiť použiteľný priestor.

Keď je dodávka úplne prázdna je veľmi dôležité auto dôkladne vyčistiť. Vyhnite sa prístupu “to čistiť nemusím, to nie je vidieť”. Napriek tomu, že steny a strop budete obkladať (a špina by bola skrytá) hygienu by ste nemali podceniť. Pomôcť vám pritom môže aktívna pena na umývanie áut.

Pri čistení buďte dôslední a v prípade, že narazíte na hrdzu, tak by ste ju nemali ignorovať. Na drobnú hrdzu na podlahe by mala stačiť aj oceľová kefa. Na diery či zhnité plechy je vhodné použiť sofistikovanejšiu úpravu. V určitých prípadoch môže byť ako čistenie efektívnejšie, časti plechov vymeniť a privariť nové.

V momente, keď sa vám hrdzavých miest podarí zbaviť nezabudnite použiť ochrannú vrstvu, ktorá vám pomôže predísť návratu hrdze.

Prestavba

Po vyčistení dodávky na rad prichádza budovanie priestoru podľa vašich predstáv. Naozaj záleží na tom, ako často plánujete dodávku využívať a akým spôsobom. Zvážiť môžete napríklad inštaláciu nasledujúcich položiek.

Okná

To, či budete potrebovať ďalšie okná, záleží od typu vašej dodávky. Niektoré majú úplne uzavreté plochy bez okien, čo by mohlo spôsobiť, že priestor v dodávke bude vyzerať príliš stiesnene.

Pri plánovaní okenneho výrezu, je veľmi dôležité zvážiť požadovaný rozmer a pozíciu okien. Okrem dobrého vetrania zohráva dôležitú úlohu aj množstvo svetla. Dajte si tiež veľký pozor na tesnenie okien, ktoré je obzvlášť dôležité.

Náš tip: Napriek tomu, že upravujete dodávku na karavan, nezabudnite, že sa stále jedná o vozidlo na kolesách. Viete, aká je povinná výbava v roku 2023?

Izolácia

Nielenže vám izolácia pomôže udržať teplo v aute počas chladných období ale súčasne zajistí aj to, že sa karavan počas horúčav, tak rýchlo neprehreje. Nie všetci, však budú izoláciu v aute potrebovať. V prípade, že plánujete cestovať len krátkodobo počas leta, inštalácia izolácie nemusí byť vo vašom prípade nutnosťou.

Elektroinštalácia

Pred samotnou inštaláciou káblov je nesmierne dôležité naštudovať si smernice EU ale aj Slovenské nariadenia pre elektrické inštalácie. Prípadne požiadajte o pomoc skúseného elektrikára. Ešte pred začatím práce je tiež potrebný detailný plán, kde budú zapojené jednotlivé elektrospotrebiče a kde by ste chceli mať zásuvky. Pri umiestňovaní káblov si tiež dajte pozor, aby ste nechali dostatočnú rezervu kábla a nemuseli nadpájať.

TIP: Urobte si aspoň fotodokumentáciu elektroinštalácie, aby ste vedeli kde nemôžete vŕtať, prípadne vedeli lokalizovať elektrickú poruchu v budúcnosti.

Z dodávky dom na kolesách: Ako na to?

Zdroj: www.pexels.com

Vnútorné obloženie a podlaha

V prvom rade dbajte na to, aby vnútorné obloženie zodpovedalo izolácií a zakrylo káble elektroinštalácie. Spomedzi materiálov si môžete vybrať od ohybných sololitových platní, cez plastové platne až po drevené obklady. Zas a znova, je dôležitý plán, napríklad v mieste, kde plánujete stropné svetlo, si vyrobte otvor pre kábel, ktorý necháte pretŕčať v dostatočnej dĺžke.

Pri výbere podlahy, nemusíte svoju predstavu limitovať len na drevené parkety. Ak chcete, aby podlaha bola odolná je vhodné napríklad PVC, pokiaľ je pre vás dôležitá prírodná podlahová krytina v úvahu prichádza napríklad korok.

Zariadenie interiéru

Konečne prichádza na rad, pre mnohých tá najzábavnejšia časť, ktorou je výber nábytku. Napriek tomu, že kreativite sa medze nekladú stále treba mať na pamäti efektívne využitie každého priestoru.

Mohlo by vás zaujímať: Ak sa chystáte na dovolenku v karavane aj s deťmi. Viete, kam s deťmi na Slovensku?

Finančná a časová náročnosť

Predtým než sa do prestavby pustíte, je vhodné si urobiť predbežnú kalkuláciu nákladov. Ceny sa pohybujú od pár tisíc až po niekoľko desiatok tisíc, v závislosti od výbavy vozidla. V každom prípade ale rátajte aj s rezervou.

Taktiež záleží na tom, koľko práce zvládnete sami a na aké činnosti si najmete elektrikára alebo iného profesionála. Časovo môže práca na prepracovanejšej dodávke zabrať aj 800 hodín.

Pár viet na záver

Pri prestavbe dodávky je dôležitá predovšetkým bezpečnosť. Dodržte, preto všetky nariadenia a smernice, ak je to potrebné poraďte sa s odborníkom a jazdite opatrne.

Pripravte sa aj na to, že život na kolesách nebude len sladký ako z obrázkov na sociálnych sieťach a prídu aj situácie, kedy vám bude smutno za stabilným domovom. Snáď vám tieto pocity vynahradí sloboda a dobrodružstvá, ktoré van life prinesie.

Natália Várošová, Špecialista na optimalizáciu webov – Naučte sa, ako nastaviť základné SEO on page faktory na svojom webe

Zdroje:
https://www.hornbach.cz/navody/prestavba-dodavky-na-obytne-auto/
https://www.nomadem.cz/clanek/96/prestavba-dodavky-na-obytne-auto/
https://daily-adventures.cz/2020/08/kde-zacit-prestavba-dodavky-na-obytne-auto/
https://www.drevostavitel.cz/clanek/svepomoci-si-prestaveli-dodavku-na-obytne-auto
http://worknwander.com/prestavba-obytne-dodavky-vse-co-potrebujete-vedet-nez-zacnete-vanlife/
https://www.wereldreizigers.nl/cs/motorhomes/vanlife/co-je-vanlife/
https://www.hidepark.sk/vanlife-meet
https://dobrodruh.sk/clanok/je-pre-vas-vhodny-vanlife-ake-je-byvat-v-dodavke
https://remaxregallia.sk/prerobena-dodavka-alebo-maly-dom-na-kolesach-vanlife-ako-trend-dnesnych-dni/
https://hiking.dennikn.sk/ar/7231/ako_prestavat_dodavku_na_obytne_auto_1_vyber_auta_a_povolenia.html
https://podnikam.sk/ako-a-kde-podnikatel-prihlasuje-auto/
https://www.minv.sk/?prihlasenie-noveho-vozidla
https://www.interez.sk/adam-preraba-dodavky-na-obytne-vany-na-jednej-pracujem-600-hodin-cena-vstavby-dnes-zacina-na-28-tisic-eurach/
https://hiking.dennikn.sk/ar/7234/ako_prestavat_dodavku_na_obytne_auto_4_obklady_stien_a_podlaha.html
https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-postupovat-pri-jednotlivej/#podanieziadostischvalie
https://www.jiscd.sk/prevadzka-vozidla/prestavba-vozidla/prestavba-jednotliveho-vozidla/povolenie-prestavby-jednotliveho-vozidla/
http://www.auto-klima.sk/index.php?menu=prestavba_vozidla
 
Autor fotografie:www.freepik.com