Horúca téma alebo aký zvoliť spôsob vykurovania

Pohodlné a útulné bývanie sa nezaobíde bez kvalitného vykurovania. V dnešnej dobe, keď ceny energií rastú, ľudia sa viac ako kedykoľvek predtým zaujímajú o čo najefektívnejší zdroj vykurovania. Veľkú váhu prikladajú nielen potenciálnym úsporám, ale aj vplyvu na životné prostredie. Pozrime sa bližšie na to, aké sú možnosti a čo vám môžu priniesť.

Určite neexistuje jedno univerzálne riešenie pre všetkých, pretože každý dom má svoje špecifiká. „Zdroj vykurovania vyberáme tak, aby zodpovedal tepelno-technickým vlastnostiam domu a zapadal do celkovej koncepcie vykurovacieho systému,“ hovorí Ing. Luboš Kafka, produktový riaditeľ spoločnosti Ptáček - veľkoobchod, a. s., ktorá je jednotkou na trhu v oblasti dodávky vykurovacích zariadení. Vo všeobecnosti ľudia hľadajú komplexné funkčné systémy za rozumnú cenu, ktoré majú čo najnižšie prevádzkové náklady, ľahko sa ovládajú a dlho vydržia. K tomu sa potom pridávajú aj ďalšie aspekty, ako je dostupnosť daného paliva, priestorové požiadavky, možnosti servisu a vplyv na životné prostredie a čistotu domácnosti.

  • Tradičné kotly na pevné palivo

Tento druh vykurovania sa postupne nahrádza modernejšími a ekologickejšími spôsobmi, napriek tomu sa kotly na tuhé palivo stále nachádzajú v mnohých domácnostiach. Ich prevádzka je síce pomerne lacnejšia, ale ich účinnosť nie je taká vysoká a majú aj ďalšie nevýhody. Palivo sa musí niekde skladovať a problémy s jeho zaobstarávaním tiež nie sú zrovna malé. Okrem toho musíte stále chodiť prikladať. Napriek všetkým nevýhodám záujem o kotly na pevné palivo stále pretrváva. „Keďže prichádzajú nové výkonné technológie, ktoré dokážu využívať pevné palivá efektívnejšie pri menších prevádzkových nákladoch a nižšej ekologickej záťaži, ľudia po nich opäť radi siahnu. Ich účinnosť 70 až 85 % sa už približuje účinnosti plynových kotlov a v prípade automaticky riadených systémov je ich účinnosť až 90 %,“ uvádza Kafka.

  • Plynové kotly

V súčasnosti je možné kúpiť už len kondenzačné plynové kotly, predaj tých klasických bol nariadením Európskej únie zakázaný. Pre kúpu kondenzačného kotla hovorí vysoká účinnosť, úspornosť pri vykurovaní a ohreve vody, prijateľné prevádzkové náklady a tiež čistá prevádzka či jednoduché používanie. To, čo budete pri kondenzačnom kotly potrebovať a môže sa preto zdať ako nevýhoda, je nutnosť pripojenia na kanalizáciu, vyvložkovanie komína kvôli kondenzátu a v prípade, že nie je možné nainštalovať plynovú prípojku, tiež zakúpenie zásobníka na skvapalnený plyn. Niekoho môže odradiť vyššia kúpna cena. Určite je ešte dobré vedieť, že ak je plynový kotol v prevádzke viac ako 15 rokov, je čas na jeho výmenu. Aj keď je stále funkčný, jeho prevádzka sa zvyčajne stáva neekonomickou.

  • Elektrické kotly

Na prvý pohľad sa elektrické kotly môžu zdať ideálne, pretože ich obstarávacia cena nie je vysoká, inštalácia a prevádzka sú jednoduché, majú vysokú účinnosť a nepotrebujú komín. Avšak pri bližšom skúmaní zistíte jedno veľké „ale“ a tým sú prevádzkové náklady. Ak bývate v dome s naozaj nízkymi tepelnými stratami, potom je možné elektrický kotol odporučiť. V ostatných prípadoch by ste sa najmä v dnešnej dobe nedoplatili. Navyše z legislatívnych dôvodov a pre splnenie požiadaviek energetickej náročnosti budovy je veľmi ťažké použiť elektrický kotol ako primárny zdroj vykurovania v novostavbách.

Elektrické kotly sú vhodné do budov, ktoré nie sú trvalo obývané. Chaty a chalupy budú udržiavať temperované, aby nepremrzli alebo nezvlhli. Skvelé je, že už zvyčajne existujú aplikácie, ktoré umožňujú ovládať a monitorovať kotol na diaľku. „Elektrické kotly sa často používajú aj ako doplnkový zdroj v domoch, ktoré využívajú tepelné čerpadlo alebo solárne termické kolektory. Niekedy sa ako elektrický kotol označuje aj vykurovacia špirála inštalovaná v zásobníku,“ dodáva Luboš Kafka zo spoločnosti Ptáček - kúrenie, voda, plyn.

Zdroj: pixabay.com

Tepelné čerpadlá predstavujú efektívny spôsob vykurovania, pretože na vykurovanie domu využívajú teplo z okolitého prostredia (zeme, vody, vzduchu). Sú energeticky úsporné a v letných mesiacoch môžu fungovať aj ako klimatizácia. Tento zdroj vykurovania a ohrevu vody je jedným z najúčinnejších, najspoľahlivejších a tiež najekologickejších, ale aj finančne náročnejších z hľadiska obstarávacej ceny. „Pri tepelných čerpadlách neexistuje jednotné riešenie, vždy je potrebné vychádzať z konkrétnej situácie domu a miestnych podmienok, ako je napríklad geologické podložie v prípade zemných tepelných čerpadiel,“ uvádza Luboš Kafka. Existuje hneď niekoľko druhov tepelných čerpadiel.

Typ vzduch/voda patrí k najčastejšie používaným a funguje na princípe odoberania energie zo vzduchu a využívania tepla na ohrev teplej vody a vykurovacieho systému. Pri vyšších vonkajších teplotách má preto čerpadlo vyšší výkon a ak teplota klesne na mínusovú hodnotu, je pre udržanie teplotného komfortu potrebné použiť doplnkový zdroj tepla.
Ďalším typom tepelného čerpadla je zem/voda, pri ktorom sa teplo získava z plošného kolektora alebo geotermálneho vrtu. V prípade kolektora potrebujete priestor, pretože je potrebné položiť pod povrch zeme rúrky s nemrznúcou zmesou, ktoré vedú teplo medzi zemou a tepelným čerpadlom. Hĺbkové vrty prenášajú teplo z hĺbky zeme do čerpadla prostredníctvom sondy naplnenej nemrznúcou zmesou. Urobiť takýto vrt je pomerne finančne a administratívne nákladné (je potrebné stavebné povolenie), ale z dlhodobého hľadiska je to skvelá investícia.

Čerpadlo voda/voda je vhodné len pre veľmi špecifické lokality, pretože vyžaduje dostatočný prísun prírodnej vody. Spravidla sú potrebné dve studne vzdialené od seba aspoň 15 metrov. Z jednej studne sa potom voda čerpá do výmenníka tepelného čerpadla a následne sa ochladená a vráti späť do zeme cez tzv. vsakovaciu studňu.

  • Alternatívne zdroje

Solárnu energiu možno použiť na ohrev vody a vzduchu v domácnosti. Ľudia však často nerozlišujú medzi dvoma systémami - fotovoltikou a fototermikou. Fotovoltika sa používa na premenu slnečnej energie na elektrickú energiu pomocou fotovoltických panelov. Naproti tomu fototermika využíva solárne panely na premenu slnečnej energie na teplo.

  • Rekuperácia

Keď hovoríme o rekuperácii, môžeme zjednodušene povedať, že ide o účinné vetranie so spätným získavaním tepla. Vonkajší vzduch prechádza cez rekuperačný výmenník a ohrieva sa teplým odpadovým vzduchom, ktorý prichádza do výmenníkov tepla zvnútra. Hoci nie je možné vykurovať alebo v lete chladiť celý dom len pomocou rekuperácie tepla, dobre poslúži ako súčasť vzduchotechnického systému. Najmä v pasívnych domoch rekuperácia tepla minimalizuje náklady na energiu.

Hovoriť o rôznych typoch vykurovania by bolo naozaj dlhé, ale aj toto základné zhrnutie vám určite pomôže pri rozhodovaní, ktorým smerom sa vydať. Každý systém má svoje výhody a nevýhody a je potrebné zohľadniť konkrétne podmienky, finančné možnosti a ekologické aspekty. V každom prípade vám preto odporúčame obrátiť sa na odborníka, ktorý vám navrhne riešenie presne na mieru. Rada na záver? Ak chcete ušetriť na svojom súčasnom vykurovacom systéme, vždy ho pred sezónou nechajte skontrolovať a vyčistiť.