Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Prečo sa oplatí poistiť auto proti krádeži

Ak ste čerstvý majiteľ osobného motorového vozidla, pravdepodobne ste pri nedávnom uzatváraní povinného zmluvného poistenia (PZP) riešili aj otázku týkajúcu sa poistenia auta proti krádeži. Podľa dostupných štatistík zlodeji totiž nie sú pri krádežiach automobilov až takí prieberčiví a s rovnakou pravdepodobnosťou kradnú tak bežné, ako aj luxusnejšie modely áut, bez ohľadu na ich vek a opotrebovanie.

Každým rokom polícia na Slovensku eviduje niekoľko tisíc ukradnutých vozidiel s minimálnou úspešnosťou vyriešenia týchto prípadov. Automobily sa väčšinou kradnú na objednávku alebo na náhradné diely. V dôsledku rýchlych a ťažko predvídateľných zmien v dopyte na čiernom trhu nemožno o žiadnej značke vozidiel s istotou vyhlásiť, že je u nej nižšia pravdepodobnosť krádeže, prípadne, že je úplne v bezpečí.

Automobiloví zlodeji v súčasnosti používajú vysoko sofistikované spôsoby s využitím najrôznejšich technických vymožeností, napríklad náhradné programovateľné kľúče, rušičky, či dokonca zariadenia na štartovanie. Tým najzručnejším krádež netrvá dlhšie ako niekoľko desiatok sekúnd. Ak svoje auto navyše negarážujete, vôbec nezáleží na tom, aký typ alebo značku vozidla vlastníte, riziko jeho odcudzenia alebo vykradnutia je vo všetkých týchto prípadoch nezanedbateľné.

Poistenie proti krádeži vozidla môžete vo väčšine poisťovní pôsobiacich na slovenskom trhu uzatvoriť samostatne alebo spolu s inými formami poisteniami, ktoré vám vyhovujú. Napríklad, pri uzatvorení PZP si môžete súčasne s týmto poistením dojednať aj poistenie pre prípad krádeže vozidla. Mnohé poisťovne vám, navyše, ponúkajú spolu s možnosťou uzavrieť tento typ poistenia aj iné bonusy a výhodné akciové ponuky.

Samozrejme, v súčasnosti okrem klasického spôsobu uzatvorenia poistenej zmluvy v niektorej z pobočiek príslušnej poisťovne ponúkajú poisťovne svojim klientom aj možnosť využitia online služieb a mobilných aplikácií.

Poistenie proti krádeži je pre určené pre:

 • vozidlá od 3 roku veku;
 • len osobné a nákladné vozidlá do 3,5 tony;
 • len vozidlá na bežné použitie.

Tento typ poistenia poskytuje ochranu v prípade krádeže alebo lúpeže, keď páchateľ použil násilie alebo prekonal prekážku chrániacu poistené veci. Poistené veci musia byť chránené proti krádeži spôsobom, ktorý zodpovedá ich hodnote (bezpečnostné zámky a fólie, trezory a pod.)

Poistenie proti krádeži vás chráni pri týchto situáciách:

 • krádež celého vozidla;
 • krádež štandardnej a doplnkovej výbavy;
 • neoprávnené použitie vozidla cudzou osobou.

Poistenie proti krádeži vozidla je platné v rámci celej Európy a maximálna výška poistného krytia sa v tomto prípade rovná hodnote, ktorú malo motorové vozidlo v čase poistnej udalosti. Pri tomto type poistenia sa pri plnení poistnej udalosti vyžaduje aj vaša spoluúčasť. Ako klient sa podieľate pevnou čiastkou v cene, ktorú si po dohode s poisťovňou sami zvolíte.

Základným predpokladom eliminácie možného rizika poškodenia vášho auta krádežou alebo vykradnutím je mať svoje vozidlo dostatočne zabezpečené. Napriek tomu, že dokonalý spôsob zabezpečenia neexistuje, jeho prítomnosť vo vašom aute, má rozhodujúci vplyv na výšku poistného plnenia, ktoré vám vaša poisťovňa v prípade krádeže vozidla môže poskytnúť. Na tento účel si musíte svoje auto vopred zabezpečiť proti krádeži spôsobom, ktorý daná poisťovňa požaduje. V opačnom prípade má poisťovňa v súlade s poistnými podmienkami právo odmietnuť alebo znížiť poistné plnenie.

Na aké situácie sa poistenie proti krádeži nevzťahuje:

 1. krádež častí vozidla, príslušenstva, zariadenia vozidla, vecí nachádzajúcich sa vo vozidle vrátane paliva v nádrži a odnímateľných vecí z vnútra auta (mobil, navigácia a pod.);
 2. prípady odcudzenia vozidla, ak ukradnuté vozidlo nebolo v čase krádeže zabezpečené predpísaným systémom zabezpečenia.

Poisťovne sa medzi sebou líšia aj kombináciou požadovaných zabezpečovacích zariadení. Vo všeobecnosti však platí, že čím je poistná suma vyššia, tým vyšší stupeň zabezpečenia sa vyžaduje.
Konkrétne spôsoby zabezpečenia motorového vozidla, vzhľadom na poistnú sumu, sú stanovené poistnými podmienkami tej ktorej poisťovne a tieto sú v rámci jednotlivých poisťovní odlišné. Väčšina z nich požaduje nasledovné zabezpečovacie zariadenia:

 • imobilizér;
 • autoalarm;
 • mechanické zabezpečovacie zariadenie (napr. Construct, Mul-T-Lock, Defend-Lock a podobné homologizované zariadenia);
 • alebo satelitný vyhľadávací systém (GPS, GP-Jack a pod.).

Bežnou samozrejmosťou pri vašom odchode z auta a po jeho uzamknutí by malo byť aj uistenie sa o tom, či nebol prerušený signál. Odporúča sa tiež využiť imobilizér v kombinácii s iným systémom zabezpečenia vozidla, ktorý potenciálnemu zlodejovi, ak aj priamo nezabráni, tak aspoň poriadne skomplikuje prácu.

Foto: Pictures of Money, Flickr