Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Pravidlá pre označovanie kabeláže a rozvodov

Označovanie prvkov rozvodných sietí je dôležitou súčasťou efektívnosti a opakovateľnosti správneho zapojenia. Veľké zariadenia sú spravidla vybavené rozvodňou alebo elektronickou skriňou či boxom, z ktorej je vedené spoločné napájanie celého systému, najmä, ak ide o zariadenie s vyžadovanou nepretržitou prevádzkou či závislé na bezpečnom vypnutí, alebo zapojené cez transformátor. Správne a intuitívne označenie kabeláže je tak veľmi dôležitou súčasťou procesu inštalácie alebo zapojenia u zákazníka.

Pravidlá pre značenie elektronických zostáv

Značenie káblov obvykle vychádza zo schémy zapojenia, ktorá každý jednotlivý kábel, konektor, ovládací panel či modul označuje konkrétnym nezameniteľným názvom udávajúcim ich pozíciu v systéme. Označovanie všetkých elektronických prvkov vrátane kabeláže by malo byť realizované podľa nasledujúcich pravidiel:
    • kompletnosť – označenie musí byť realizované u všetkých prvkov, ktoré je možné zo systému odmontovať alebo vypojiť a ako celok vymeniť
    • zhoda – značenie musí odpovedať dokumentácii zapojenia, tzn. výkresom a schémam
    • čitateľnosť – každý identifikátor musí mať označenie v takých rozmeroch a farebnosti, ale aj kontrast použitých farieb, aby bolo možné ho vždy bez námahy prečítať
    • trvanlivosť – označenie musí byť z takého materiálu, ktorý má rovnakú alebo vyššiu životnosť ako označovaný prvok, a to vrátane nápisov
    • odolnosť – žiadny z vplyvov bežného okolitého prostredia (dynamické namáhanie, vibrácie, vlhkosť, zvýšená alebo výrazne znížená teplota, UV žiarenie apod.) by nemal spôsobiť nadmerné poškodenie identifikátora
    • stabilita – pozícia, na ktorú bolo označenie pripevnenie, by mala zostať po celú dobu nemenná (u káblov sa predpokladajú dve pozície identifikátora – u každého konektora)
Ak je značenie prevedené podľa uvedených pravidiel, minimalizujú sa riziká omylu alebo dezorganizácie kabeláže zariadenia.

Identifikátory pre označovanie káblov of TME

Na označovanie elektronických modulov či kariet sa obvykle používajú priame nerozpojiteľné systémy (trvanlivý náter, gravírovanie). Pre označovanie káblov je však nutné (najmä preto, že ide o spotrebný tovar) obvykle siahnuť po špeciálnych označovacích prvkoch, ktoré môžu mať rôzne formy. Pre výrobu týchto prvkov sa používajú mäkké pružné alebo pevné platy umožňujúce pripevnenie alebo potlač konkrétnym nápisom, alebo samolepiace štítky so špeciálnou úpravou pre uchytenie na kabeláži. Či už sa rozhodnete pre ktorýkoľvek z týchto typov, celý sortiment je možné objednať od spoločnosti TME (Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.), ktorá sa mimo túto oblasť zaoberá kompletnými dodávkami dielov, súčiastok či hardwarových riešení pre jednoduché i zložitejšie domáce alebo komerčné elektrotechnické či mikroelektronické projekty.

Zdroj obrázku: bluebay / Shutterstock.com