Potrebujete špedičnú firmu s kvalitným vozovým parkom?

Budovanie a udržiavanie dobrých vzťahov so zákazníkmi by mala byť vizitka každého kvalitného špeditéra. Špedičná spoločnosť čelí každý deň novým výzvam, no len s kombináciou odborných znalostí a skúseností sa dajú zvládnuť s nadhľadom. Hľadáte overenú firmu so solídnymi vedomosťami v logistickom odvetví? Logway s.r.o. poskytuje spoľahlivú prepravu tovaru už viac ako 10 rokov!

Aké vlastnosti by mala mať špedičná spoločnosť?

Sprostredkovateľ nákladnej dopravy denne spolupracuje s dopravcami a odosielateľmi. Aj z tohto dôvodu by mal poznať viaceré predpisy (bezpečnostné, environmentálne a iné), ktoré so sebou nákladná doprava prináša. Prehľad o cenách pohonných hmôt, či iných nákladoch súvisiacich s prepravou tovaru patrí medzi ďalšiu vlastnosť dobrého špeditéra. Po uzavretí zmluvy vykonáva v mene klienta činnosti spojené s jeho dodávateľským reťazcom. Dlhodobá spolupráca s overenými dopravnými partnermi je dôležitá, aby nedošlo k poškodeniu nielen svojho mena, ale aj mena klienta.

Špedičná spoločnosť by sa tiež mala reprezentovať na profesionálnej úrovni, pretože spôsob komunikácie vytvára imidž spoločnosti. Odborný prístup presvedčí zákazníka o tom, že s jeho nákladom sa bude zaobchádzať bezpečne a s náležitou starostlivosťou. O profesionalite Logway s.r.o. vypovedá aj veľká klientela, ktorá každým rokom narastá. Logistickí špecialisti sa starajú o hladký priebeh všetkých služieb, ktoré ponúkajú.

Nákladná preprava: Snaha vyhovieť zákazníkom

Ak by nákladná preprava špeditéra prebiehala neodborným, až ľahostajným spôsobom, v dohľadnej dobe by prišiel o všetkých svojich zákazníkov, až by nemohol vykonávať svoju činnosť. Aby k takémuto scenáru nedošlo, treba mať na pamäti, že potreby zákazníka a bezpečný presun tovaru z jedného miesta na druhé sú na prvom mieste.

Špedičná spoločnosť musí byť schopná organizovať prepravu tovaru na úrovni, s dodaním na správne miesto, v dohodnutom termíne a to všetko za pomoci vhodného dopravného prostriedku - práve dopravné prostriedky zohrávajú významnú úlohu. Bez plnohodnotne vybaveného vozového parku by bolo komplikovanejšie vyhovieť všetkým potrebám zákazníka. Aké druhy vozidiel poskytuje nákladná doprava spoločnosti Logway s.r.o.?

Vozový park a služby Logway s.r.o.

Portfólio služieb spoločnosti nepokrýva len vnútroštátnu, ale aj medzinárodnú úroveň (aktuálne až 50 krajín). Patrí sem letecká, ale aj lodná nákladná preprava. Cestná nákladná doprava je „vyzbrojená“ efektívnym vozovým parkom. Ide o najbežnejšiu voľbu, pretože predstavuje kombináciu dobrej ceny, flexibility, aj rýchlosti doručenia. Pri prevoze nákladu na cestách vie spoločnosť zmeniť trasu vozidiel aj po tom, čo už boli naložené - to svedčí o rýchlych organizačných zručnostiach špecialistov.

Realizácia prepravy tovaru na cestách je uskutočňovaná prostredníctvom rôznych typov vozidiel. Ide buď o skriňovú dodávku na expresný transport zásielok s nosnosťou do 1500 kilogramov. Plachtová dodávka je o niečo väčšia ako skriňová, čo do istej miery mení jej vlastnosť flexibility. Avšak vynahrádza si to schopnosťou transportu nákladu s väčším objemom na dlhšie vzdialenosti. Ak by zákazník potreboval prepraviť značný objem zásielky, využije sa ťahač s návesom s nosnosťou až 24 ton, poprípade kamiónová súprava. Ako je to s poistením zásielky? Samotného prevozu sa v konečnom dôsledku nemusíte obávať, pretože každý prepravca disponuje platným poistením CMR, podľa medzinárodného platného dohovoru o CMR.