Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

PORAZTE DYSKALKÚLIU VZDELÁVACIOU HROU ROKA

Hra High Voltage (Vysoké napätie) získala titul Vzdelávacia hra roka 2019. Okrem toho, že je zábavná, pomáha precvičovať matematické zručnosti hráčov. Ako je prospešná v boji proti dyskalkúlii, poruche matematických schopností?

Poruchy učenia matematiky sa po prvý raz objavujú už v detstve, významne sa začínajú prejavovať počas predškolskej prípravy a školskej dochádzky, píše portál mentalup.co. U detí sa prejavujú ťažkosti so základnými matematickými operáciami ako sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie, aj keď je zadanie jednoduché.

Aké ťažkosti majú deti s matematikou?

Pri dyskalkúlii deti nevedia vytvoriť postupnosť matematických operácií, aby vypočítali výsledok. Majú problémy s pamäťou, mýlia si matematické symboly, nedarí sa im naučiť jednoduché geometrické tvary, nezvládajú pojmy času, dátumu a hodín, majú ťažkosti spočítať mince, robia veľa chýb v logických a strategických hrách. To všetko sú príznaky matematických ťažkostí.

Prvým krokom je odborne diagnostikovať dyskalkúliu, poruchu matematických schopností, ktorá však neznižuje všeobecné rozumové schopnosti. V knihe Čo vieme a nevieme o poruchách učenia sa uvádza, že dyskalkúlia sa vyskytuje asi u 6 % školskej populácie.

Cvičte matematiku hravou formou

Dyskalkúlia patrí popri dyslexii (porucha čítania) a dyzortografii (porucha prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa pravopis) medzi najrozšírenejšie poruchy učenia. Odborníci radia pravidelne s deťmi cvičiť matematiku prostredníctvom rôznych matematických úloh, najmä vo forme hry, predovšetkým takej, ktorá je zameraná na rozvoj matematických zručností.

Jednou z nich môže byť Vzdelávacia hra roka 2019 – spoločenská hra High Voltage z dielne rakúskeho výrobcu Piatnik. Je určená pre dvoch až šiestich hráčov od 10 rokov a podporuje matematické zručnosti hráčov.  „Formou zábavnej hry si školáci nenápadne precvičujú svoje matematické znalosti, postreh a rýchlosť, pričom to celé vnímajú ako oddych a čas strávený s kamarátmi a rodinou," hodnotí hru Štěpánka Zoubková zo spoločnosti Piatnik.

Hra High Voltage má jednoduché pravidlá, hrá sa s hracími kartami a cieľom hry je zbaviť sa všetkých kariet, ktoré má hráč v ruke. Vrchná karta z balíčka určuje, akej karty sa hráči môžu zbaviť. Vždy sú dve možnosti, buď im to povie hodnota karty alebo číslice so znamienkom plus a mínus. Vyhráva ten hráč, ktorý sa svojich kariet zbaví ako prvý.

PORAZTE DYSKALKÚLIU VZDELÁVACIOU HROU ROKA

 

Hra High Voltage získala prestížnu cenu

„Spoločenská hra prešla v novembri 2019 tvrdým štvordňovým testovaním počas Veľtrhu hier v nemeckom Stuttgarte. Kritériom bola zábava, efekty, učenie aj optika. To všetko hra High Voltage splnila a od časopisu Familie & Co si vyslúžila prestížnu cenu,“ dodáva Lenka Terpáková z agentúry Kharisma. Autori hry Maureen Huron a grafik Antje Stephan vyrobili pútavú hru s jednoduchými pravidlami, no vysoko zábavnú a so vzdelávacím podtónom.

Tipy, ako pomôcť deťom pri dyskalkúlii

  •     Rodičia by mali zo svojho slovníka a správania vyradiť akékoľvek prejavy obviňovania a naopak, deti pozitívne motivovať.
  •     Jednou z ciest pomoci je pravidelné precvičovanie prostredníctvom rôznych matematických úloh, najmä vo forme hry.
  •     Podporte učenie detí napríklad hrami, ktoré sú zamerané na rozvoj matematických zručností.
  •     Venujte pozornosť cvičeniu pamäte, hrajte s deťmi hry zamerané na pozornosť a pamäť.
  •     Buďte veľmi trpezliví a nepodliehajte hnevu či únave, ak dieťa nedokáže vypočítať jednoduchú matematickú úlohu.
Zdroj: Piatnik