Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Odpisy firemného auta a daň z motorových vozidiel

Mať auto tzv. na firmu je stále veľmi obľúbeným a častým spôsobom, ako si podnikateľský subjekt môže znížiť základ dane. Pozreli sme sa na spôsoby odpisov firemných vozidiel a povinnosť zaplatiť daň z motorového vozidla. Napriek niekoľkým legislatívnym zmenám, ktoré v posledných rokoch vstúpili do platnosti je nákup auta „na firmu“ stále populárnym riešením.

Ak si plánujete kúpiť auto do firmy a využívať ho na podnikateľské ale aj súkromné účely, určite poteší fakt, že veľkú väčšinu nákladov súvisiacich s motorovým vozidlom si môžete dať do nákladov. To je pre mnohých podnikateľov výhodným spôsobom, ako spojiť využívanie jedného vozidla na súkromné aj podnikateľské účely. Aj toto riešenie však má svoje špecifiká a existuje viacero možností, ako sa s nákupom auta „na firmu“ vysporiadať.

Odpisovanie firemného vozidla

Ešte predtým než sa pozrieme na uplatniteľnosť jednotlivých výdavkov, zamerajme sa na samotnú kúpu vozidla. Ak si ako podnikateľ kúpite nové auto, odpisuje sa postupne po dobu 4 rokov. Každý rok si tak dáte do nákladov jednu štvrtinu z kúpnej ceny vozidla. Treba si však dať pozor pri prvom odpise. V danom roku, kedy sa rozhodnete pre kúpu vozidla sa totiž odpisuje len pomerná časť z ročného odpisu podľa mesiaca, v rámci ktorého došlo ku kúpe vozidla.

Vysvetlime si to na príklade. Ak si nové auto kúpite napríklad v júni, v prvom roku si odpočítate iba jednu polovicu z celkového ročného odpisu. Dobehnete to však v poslednom roku, kedy si zvyšnú polovicu z ročného odpisu dáte do nákladov tak, aby bolo po 4 rokoch odpísané celé motorové vozidlo. Pre úplnosť dodajme, že už nezáleží na tom, či si auto kúpite na lízing alebo v hotovosti.

Čo ďalšie si môžete dávať do nákladov?

Samozrejme, predpokladom pri nákupe auta na firmu je fakt, že dané vozidlo bude zavedené v obchodnom majetku. Toto okrem možnosti dávať si do nákladov rôzne položky znamená však aj niekoľko povinností navyše. Najprv sa ale poďme pozrieť na to, aké všetky výdavky si môžete dať do nákladov.

V prvom rade ide o všetky náklady na servis, pohonné hmoty mazivá, diaľničné známky (zahraničné v prípade vydokladovaných zahraničných služobných ciest), poplatky za parkovanie a samozrejme aj povinné zmluvné a havarijné poistenie.

Ako je to s daňou za motorové vozidlo?

Každý, kto má motorové vozidlo zavedené v obchodnom majetku, má povinnosť platiť každoročne daň za motorové vozidlo. Sadzba tejto dane sa odvíja od objemu motora, pričom základné sadzby sú od 50 eur do 218 eur. Základná sadzba dane sa navyše upravuje podľa veku vozidla, pričom staršie autá sú znevýhodnené vyššou sadzbou.

Naopak, najviac na dani za motorové vozidla ušetria majitelia elektromobilov, keďže tie sú od tejto dane úplne oslobodené. Pri hybridných vozidlách a vozidlách s alternatívnym pohonom ako je LPG a CNG je zasa sadzba dane znížená o polovicu.

Záverom dodajme, že vyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je možné podať online na príslušnom formulári a je potrebné tak urobiť do 31. januára v roku nasledujúcom po zdaňovacom období.

M. Klamo