NOVÉ PRAVIDLÁ PRI HRANÍ!

 Deti sa vrátili do školských lavíc a rodičia do svojho zabehnutého pracovného režimu, ktorý zvyčajne počas roka majú, teda okrem prázdnin a dní voľna. Táto „starosť“ im odpadla, keďže deti sú väčšinu dňa v škole. No aktuálna situácia súvisiaca s ochorením COVID-19 zmenila pravidlá správania sa v škole, aj mimo nej. Nosenie rúšok, zvýšená hygiena, rozostup a hlavne, čo je pre deti obzvlášť náročné - netráviť čas spolu, so svojimi kamarátmi.

Za normálnych okolností ich denný program vypĺňajú hlavne vyučovacie hodiny, krúžky a samozrejme hry. Aké by to bolo detstvo, bez hier, trávenia času s priateľmi, či už cez prestávky v škole, po vyučovaní alebo vo voľnom čase? Hry sú neoddeliteľnou súčasťou každého dieťaťa. Počas hier sa vytvárajú priateľstvá, deti sa učia komunikovať, spolupracovať a rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti. Každá hra, ako aj čas strávený v škole či v práci, má svoje pravidlá. Tie sa tento rok zmenili. Všetci sme pocítili zmeny, ktorým sme sa museli prispôsobiť.

NOVÉ PRAVIDLÁ PRI HRANÍ!Aktuálne obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Viac informácií nám poskytla PaedDr. Anna Hricová, PhD., riaditeľka ZŠ Čaklov: „Po zmeraní telesnej teploty a po dezinfekcii rúk v zmysle princípu R-O-R rúško-odstup-ruky, žiaci vstupujú do budovy školy s rúškom na tvári. Žiaci prvého stupňa si vo svojej  triede môžu dať rúško z tváre dole. Žiaci druhého stupňa majú rúško v triede aj počas vyučovania. V spoločných priestoroch žiaci nosia rúška po celý čas. Prestávky medzi hodinami trávia pri priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách. Žiaci sa zdravia bezkontaktne. Telesná výchova sa realizuje výhradne v exteriéri. Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku, a to v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. V jedálni zabezpečujeme zonáciu priestorov podľa tried pri sedení za stolmi. Snažíme sa minimalizovať zhromažďovanie osôb pred základnou školou. Pre sprevádzajúce osoby naďalej platí prísny zákaz vstupu do priestorov školy.“

Na základe manuálu pre základné školy zo dňa 16. 9. 2020 na stránke MŠVVaŠ SR by v školách nemalo dochádzať k premiešavaniu skupín, vyučovať v odborných učebniach, žiaci sa majú učiť vo svojich kmeňových triedach. Tiež sa neodporúča školský klub detí.

„Naša stredná škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní. Každý žiak musí mať jedno rezervné rúško vždy v dosahu v prípade znečistenia svojho používaného rúška. Prestávky medzi hodinami trávia žiaci v triede pri priamom vetraní,“ dopĺňa PaedDr. Mária Terpáková z Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou.

Aktuálnu situáciu pomôžu rodičom uľahčiť hry od spoločnosti Piatnik
Hry, sú to, čím vieme deťom pomôcť tieto zmeny ľahšie preklenúť. Rodičia sú práve teraz oveľa viac aj učiteľmi svojich detí a suplujú do istej miery aj pedagógov. Zábavno-vzdelávacie hry učia a zároveň deti aj zabavia. Toto všetko v sebe spájajú hry od spoločnosti Piatnik. Hry sú rozdelené do rôznych kategórií, kde si každý príde na svoje. Rodičom určite uľahčia prácu s deťmi, nakoľko sú premyslené a zaujmú každého hráča. Aj nás dospelých.

Pre pomoc pri výbere tej správnej hry, uvádzame niekoľko tipov hier, ktoré sú v kontexte aktuálnych opatrení vhodné pre jedného, prípadne dvoch hráčov.

NOVÉ PRAVIDLÁ PRI HRANÍ!1. Chemické laboratórium
Táto hra je skutočná zábava pri ktorej sa deti budú zároveň aj vzdelávať v chémii. Obsahuje až 25 napínavých pokusov, vrátane príslušenstva.

2. Kúzlo kryštálov
Ako vznikajú kryštály? Túto otázku vám možno už deti položili. Pomocou novej inovatívnej metódy v tejto sade, si samy vytvoria nielen jeden kryštál, ale celý kryštálový svet.

3. Creagami L 4v1
Kreatívna sada na výrobu origami modelov. Storočné japonské umenie pomáha aj pri relaxácii a nádhernými modelmi si viete vyzdobiť nielen detskú izbu.

4. Triominos
Fascinujúcy variant známej hry domino. Hrať ju môže jeden hráč bez počítania bodov, ale aj viacerí na maximálny počet bodov 400. Každý hrací kameň je jedinečný a v tvare trojuholníka, čo umožňuje oveľa viac hracích kombinácií.