Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Mzdy a personalistika, je lepšie ich interné alebo externé vedenie?

Je pre firmu výhodnejšie mať vlastnú mzdovú účtovníčku? Alebo je jednoduchšie využiť služby externej spoločnosti, ktorá vedenie miezd a personalistiky zabezpečí za vás? V oboch prípadoch nájdeme mnoho výhod aj nevýhod. Pri riešení tejto problematiky sa treba dobre rozmyslieť čo konkrétne pre našu spoločnosť bude efektívnejšie. Pre väčšie firmy je zvyčajne vhodnejšie, keď mzdy a personalistika je vedená vlastným účtovníkom alebo tímom účtovníkov. V rámci svojej funkcie zvládajú vykonávať viaceré funkcie. Naopak pre malé a stredné spoločnosti je finančne menej náročné využiť služby externej účtovníckej firmy. Posvietime si na túto problematiku bližšie a pokúsime sa nájsť pre a proti oboch druhov vedenia účtovníctva miezd a personalistiky.

Náklady externej firmy v porovnaní s vlastnou mzdovou účtovníčkou

V prvom rade je vždy dôležité zistiť si výšku poplatkov za externé účtovnícke služby a náklady na mzdy za vykonanie práce účtovníka.  

Mzdy a personalistika vedená vlastným účtovníkom, teda v internej réžii, v sebe zahŕňa napr. tieto náklady:

  •     Mzda a odvody za účtovníka
  •     Zabezpečenie priebežného školenia zamestnanca
  •     Náklady na zriadenie pracovného miesta - kancelársky nábytok, počítač, účtovnícky softvéru, atď.
  •     Náklady na aktualizáciu softvéru, kúpa odbornej literatúry..


Pri externe vedenom účtovníctve sa nevyhneme napr. s nižšie uvedenými nákladmi:

  •      Počiatočné náklady za odovzdanie účtovnej dokumentácie potrebnej na vedenie miezd a personalistiku
  •      Náklady za vykonanú prácu  

   
Výhody a nevýhody interného a externého spôsobu vedenia účtovníctva

Jednou z hlavných výhod interného účtovníctva je, že účtovník je vašim priamym zamestnancom a môžete mať jeho prácu pod kontrolou. Je vám k dispozícií kedykoľvek a spolu s ním aj informácie, ktoré práve potrebujete. Medzi nevýhody patria najmä vysoké počiatočné náklady spojené so zriadením pracovného miesta. Zamestnanec sa musí orientovať vo všetkých oblastiach účtovníctva aj daňovej problematiky, čo vôbec nie je jednoduché kvôli neustále sa meniacim zákonom a legislatíve. Preto môže dôjsť aj k chybám. Treba počítať aj s možnosťou práceneschopnosti zamestnanca a to v dôsledku dovolenky, PNky a pod.

Mzdy a personalistika vedená externou firmou prináša výhodu nižších počiatočných nákladov. Táto spoločnosť vždy zamestnáva viacerých odborníkov pre všetky oblasti účtovníctva aj daní, a tak máte istotu vedenia účtovníctva bez chýb. Naviac vám táto firma vie poskytnúť aj iné služby ako napr. pomoc pri spracovaní projektu pre získanie úveru. Nevýhodou externého účtovníctva je, že informácie nemáte hneď k dispozícií, musíte o ne požiadať.

Ak ste sa rozhodli pre externú firmu bližšie informácie nájdete na https://www.easystart.sk/.