Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Kvalitné technické preklady od skutočných profesionálov

Technické dokumentácie sú plné odborných termínov a ich obsah je často zrozumiteľný len pre ľudí z danej oblasti. Aj preto v prípade nutnosti ich prekladu z jedného jazyka do druhého nemôžete túto úlohu zveriť len tak každému prekladateľovi. Ten musí disponovať nielen excelentnou jazykovou výbavou, ale aj vedomosťami či technickým vzdelaním. Práve v tomto článku sa dozviete, kde takého prekladateľa nájdete.

Odbornosť prekladateľa je zárukou významovej autentickosti technického prekladu
Prekladateľská agentúra Specta disponuje širokou základňou odborných prekladateľov s minimálne 5 ročnou praxou, ktorí spoločne s použitím prekladateľských softvérov dokážu vyhotoviť kvalitné preklady akýchkoľvek technických textov. Od návodov na použitie, užívateľských príručiek a iných manuálov, cez preklady katalógov, projektovej dokumentácie, školiacej dokumentácie až po preklady technických výkresov. Pri zadávaní prekladov sa vždy dbá, aby bol prekladateľ skutočný odborník na danú oblasť, čím sa zabezpečí 100% významová autentickosť preloženého textu s originálom.

Do zhotovovania prekladov sa zapájajú aj moderné technológie
Kvalitu technických prekladov zvyšuje okrem samotných prekladateľov aj technické zázemie. Samozrejmosťou je práca s modernými prekladateľskými softvérmi, vďaka ktorým sa vytvárajú vlastné technické slovníky a glosáre s odbornou terminológiou pre jednotlivé oblasti, či klientov. Tým je zabezpečená terminologická konzistencia prekladu v celom rozsahu a tiež to, že použité výrazy zodpovedajú aktuálnym jazykovým trendom v danej oblasti. V prípade technických výkresov je možné dokonca grafické spracovanie prekladu, vďaka čomu klient získa dokument v cudzom jazyku, no v identickej forme ako zdrojový výkres.

Profesionálne preklady technických dokumentácií až v 40 jazykoch
Profesionálne preklady od agentúry Specta je možné vyhotoviť až v 40 rôznych svetových jazykoch. A to nielen v kombinácií so slovenčinou a češtinou, ale aj medzi ďalšími jazykmi v ponuke. Všetko je spracované vždy načas a v termíne, ktorý je pre klienta ideálny.

Prekladateľská agentúra Specta sa rada stane aj vašim spoľahlivým partnerom v oblasti prekladov technických textov.