Do popredia sa stále viac dostáva otázka plagiátorstva

Aj napriek tomu, že v tejto dobe sú práce študentov ohrozené kvôli plagiátorstvu, stále je len pár študentov a učiteľov, ktorí používajú plagiátorské systémy v slovenčine. Podľa štatistík len ¼ študentov na Slovensku kontroluje svoje práce prostredníctvom plagiátorských programov.

Každopádne ani čo sa týka učiteľov, štatistiky nie sú veľmi dobré a len 1/7 učiteľov využíva tieto programy. Toto vysvetľuje prečo je pomer plagiátorstva v týchto krajinách stále taký vysoký.
Slováci väčšinou kopírujú text z wikipédie, podľa odhalených údajov z plagiátorského systému.
Podľa výpovedi ľudí z plagiátorského systému, je tu rozdiel medzi zdrojmi použitými v každej krajine.
Aj napriek tomu, že krajiny sú podobné alebo príbuzné. Niektoré rozdiely sú veľké aj čo sa týka susedných krajín. Pre plagiátorské účely, digitalizované knihy sa používajú v Rusku, odborné časopisy v západných krajinách a spravodajské portály v Českej republike.

Na Slovensku sa má podľa najnovších správ prijať systém na kontrolu originality záverečných prác, ktorý stál až 250 tisíc eur. Tento systém by mal odhaliť plagiátorov. Hoci tento systém sa pokladá za kvalitný, má svoje medzery a hlavne študenti sa ho snažia spochybniť tým, že šíria návody na to, aby ďalej mohli tvoriť plagiáty. Existujú totiž rôzne finty ako sa celý systém dá obísť napríklad miesto medzier použiť nuly.

Každoročne prichádza do systému centrálneho registra okolo 75-tisíc záverečných prác na bakalárskom a magisterskom štúdiu.

Dôležité je si uvedomiť, že tento systém dokáže skontrolovať len práce, ktoré sú od roku 2010. Je problém odhaliť plagiátorstvo prác, ktoré boli napísané pred týmto rokom. Tento problém vznikol aj pretože vysoké školy bohužiaľ neposlali staršie práce do systému.

Nastáva tu ale aj ďalší problém. Keďže školy podľa zákona nemusia informovať o tom ako naložili s informáciou o plagiáte. Posledné slovo má v konečnom dôsledku aj tak štátnicová komisia a každá škola sa riadi svojimi internými predpismi. Aký má potom toto všetko zmysel? Je tu možnosť kontroly až v troch stupňoch. Najskôr kontroluje školiteľ, potom odborná skúšobná komisia a potom verejnosť.

Ďalší problém vzniká pri písaní prác na kľúč, ktoré je v tejto dobe také rozšírené. Za určitý poplatok si študent najme iného človeka, ktorý mu to napíše. No ak náhodou študent takto dostane titul, naša legislatíva mu ho už neumožňuje odobrať.

Vzniká tu teda problém použitia cudzieho textu bez priznania autorstva. Je to problém nie len doma ale aj vo svete. Je veľa vysokopostavených štátnych úradníkov, ktorí takto získali titul. Nikto ich však v konečnom dôsledku za toto nemôže postihovať.

Na Slovensku sa s plagiátorstvom už spája viacero mien ľudí, ktorí sú verejní činitelia. Na to, aby bolo písanie prác férové pre všetkých študentov, by malo byť implementované rovnaké systémové riešenie v prostredí slovenských vysokých škôl na odhaľovanie plagiátorstva a takisto by mal byť prijatý zákon ako takýchto ľudí spravodlivo potrestať.

Autor fotografie:www.pixabay.com