Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Dajte oblečeniu druhú šancu

Dnešná situácia so znečisťovaním životného prostredia a odpadmi je alarmujúca. Prírodné zdroje ale nie sú nevyčerpateľné. Ak chceme udržať našu planétu aj pre ďalšie generácie, je načase uvedomiť si, že ruku k dielu by mal priložiť každý z nás.                                                                                                  
Svet sa topí v odpade
Celosvetová produkcia odpadu stúpa závratnou rýchlosťou. Svojou mierou prispieva aj odevný priemysel, ktorý patrí k najväčším znečisťovateľom životného prostredia a tiež obrovská produkcia cenovo dostupného, ale nekvalitného oblečenia. Len za posledných 20 rokov vzrástlo množstvo vyrobeného textilu až o 400 %. Ročne sa vyprodukuje viac ako 80 miliárd kusov oblečenia, pričom približne 70 % končí na skládkach.
Ako sme na tom na Slovensku?
Slovensko v tomto trende nezaostáva. Len na Slovensku sa za 15 rokov zvýšila produkcia komunálneho odpadu o viac ako 50%. Priemerný Slovák vyprodukuje ročne až 434 kg komunálneho odpadu, čo je viac ako 50 % nárast za posledných 15 rokov. Ročne si kúpi priemerný Slovák až 13 kg textilu. Čo za celé Slovensko predstavuje 67 000 ton! A zrecykluje sa iba 10%.
Pri týchto hrozivých číslach je zrejmé, že takýto stav je dlhodobo neudržateľný. Problém odpadového hospodárstva a hlavne textilu zaujal Juraja Kunáka, ktorý aj s rodinou pred viac ako 5 rokmi založil organizáciu EKOCHARITA Slovensko Slovensku. Ako už vyplýva z jej názvu, prepája ekológiu a charitu. Jej misiou je zbierať na Slovensku použiteľné šatstvo, ktoré môžu využiť ďalší ľudia na Slovensku, a tým neskončí na skládkach komunálneho odpadu. Momentálne prevádzkujú takmer 1300 kontajnerov na celom Slovensku. Použiteľné oblečenie putuje rôznym charitatívnym organizáciám a  ďalším spracovateľom. Ako uvádza Juraj Kunák : „Čísla sú šialené. My sa pohybujeme na 250 tonách mesačne, to je za rok 3000 ton, ale v podstate z celoslovenského konzumu je to možno 5 percent.\"
Každá pomoc sa ráta...
Separovaný zber textilu nemá ešte na Slovensku dostatočnú finančnú podporu štátu, či samospráv. „Je zázrak, že to vôbec funguje, pretože musíme platiť rovnaké skladové plochy, rovnaký počet zamestnancov, ako keby sme prevádzkovali zber iného materiálu. S tým rozdielom, že samosprávy ani výrobcovia nie sú povinní za túto službu platiť.“ Juraj Kunák dopĺňa: „Sme preto veľmi radi, že alarmujúcu situáciu so znečisťovaním životného prostredia vnímajú aj súkromné spoločnosti. Nadviazali sme spoluprácu so známou ružovou značkou na odstraňovanie škvŕn“. Spoločnou misiou ich projektu je prispieť k trvalej udržateľnosti našej planéty šetrením prírodných zdrojov a znižovaním množstva zbytočného odpadu.
Ako môže pomôcť každý z nás?
Nepodliehajte módnym trendom a nenakupujte bezhlavo. Snažte sa využívať zdroje, ktoré máte. Juraj Kunák odporúča:“ Kupujte si kvalitné oblečenie, ktoré dlho vydrží. Naučte sa o neho správne starať, a keď sa rozhodnete ho už nepoužívať, posuňte ho v použiteľnom stave ďalej do kontajnera Ekocharita.“ Čo a ako správne vkladať do zberných kontajnerov, ako aj ďalšie užitočné informácie nájdete na www.ekocharita.sk.
 


Autor fotografie:www.pixabay.com