Chcete pracovať v cudzine alebo expandovať do zahraničia?

V prípade, že patríte k úspešným podnikateľom alebo zamestnancom, môže vám Slovenská republika čoskoro prestať stačiť. Niet sa čo čudovať, pretože ak túžite po kariérnom alebo podnikateľskom raste, je zameranie na cudzinu jednou z možností.

Ak ste dospeli do tohto bodu, musíte si uvedomiť, že styky s cudzinou vyžadujú veľa nových vedomostí a schopností. Popri bežných zvyklostí danej krajiny by ste si mali zistiť informácie o právnej a daňovej legislatíve. Zabudnúť nesmiete ani na dôkladnú analýzu vašej konkurencie, čo platí tak pre obchodovanie so zahraničnými partnermi u podnikateľských aktivít, ako aj v rámci zamestnaneckých vzťahov pri snahe získať pracovné miesto.

Korešpondencia bez chýb

Prvým krokom, ktorý väčšina záujemcov o akýkoľvek kontakt so zahraničím urobí, je písomný kontakt. Práve na tomto mieste sa môže často "lámať chlieb", pretože ak dokonale nezvládate písomný prejav v cudzom jazyku, nemáte veľa šancí uspieť. Aby ste tomu predišli, oplatí sa využiť ponuku na korektúry textov, ktoré ponúkajú prekladateľské firmy. Aj v prípade, že cudziu reč dobre ovládate, môžete byť prekvapení, že vám napriek tomu skúsený prekladateľ v liste alebo v e-maily často nájde chyby na opravu.

Odborné texty jedine s odborníkom

Ďalšou častou chybou, hlavne u ľudí s výbornou znalosťou cudzej reči, je nedostatočná sebakritika. To sa prejavuje najmä u špecifických oblastí, akými sú napr. strojárstvo, stavebníctvo alebo elektrotechnika. Tu sa pre laika vyskytuje toľko odborných výrazov, že odborné preklady sú jedinou možnosťou, ako sa vyhnúť chybám.

Doloženie kvalifikácie

Samostatnou kapitolou pre uchádzačov o pracovné miesto u zahraničnej firmy alebo pre podnikateľov pri snahe o získanie povolenia na podnikanie v cudzine je doloženie vzdelania a skúseností. Tu rozhodne nestačí predložiť adekvátne dokumenty v slovenčine, je nutný preklad do jazyka danej krajiny.

V týchto prípadoch si nemôžete urobiť preklad sami a dostatočný nie je ani preklad od bežného prekladateľa. Jedinou správnou cestou sú súdne preklady, ktoré majú notárske overenie a okrúhlu pečiatku s tlmočnícku doložkou. To potvrdzuje, že preklad súhlasí s originálom a bol vytvorený prekladateľom menovaným krajským súdom.
 
Autor fotografie:www.pixabay.com