Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Ako si vytvoriť doma efektívne podmienky na samoštúdium cudzieho jazyka?

Nie každému vyhovuje učenie v skupinách, teda v rôznych jazykových školách a na kurzoch. Takouto výučbou máte obmedzený prístup dozvedieť sa viac, čo vás zaujíma, alebo v čom máte nezrovnalosti. Lektori sa musia venovať všetkým, a tak na otvorené diskusie nezostáva čas. Čo tak učiť sa samostatne?

Samoštúdium je oveľa flexibilnejšia a pomerne lacnejšia metóda učenia. Je to výhodné pre tých, ktorým nezostáva stále rovnaký čas venovať sa novým lekciám, a preto si dĺžku a náročnosť prispôsobujú len podľa seba.

Áno, ak má byť samoštúdium efektívne, z vašej strany sa vyžaduje zodpovednosť a vytrvalosť. V domácom prostredí veľmi rýchlo podľahneme komfortu, oddychu, alebo naopak – venujeme sa iným prácam, len nie učeniu.

Pri učení sa cudzieho jazyka platí, že len samotné učebnice vám nebudú stačiť – veľmi rýchlo sa to môže zmeniť na memorovanie a to, čo sa dnes naučíte, zajtra môžete odznova! Pri cudzom jazyku musíte vždy začať s najľahšou (bežnou) dorozumievacou konverzáciou, teda od pozdravov, poďakovaní, opýtania sa na isté miesto a pod.

Častou chybou samoukov býva, že sa pri cudzom jazyku zameriavajú len na vymedzený typ slovnej zásoby, napríklad podľa druhu práce, ktorú budú v zahraničí vykonávať alebo len pre sezónnu (dovolenkovú) komunikáciu.

Učenie bude efektívnejšie na základe vypočutého, vlastnoručne napísaného alebo prečítaného z rôznych zaujímavých príbehov. Každé nové slovíčko či frázu by ste mali hľadať nie vo webovom prekladači, ale zakomponované vo frekventovaných frázach. Tak si budete vytvárať asociácie, spojenia medzi novou a už známou vetou/vetami.

Ak ste sa rozhodli dať na samoštúdium, to ešte neznamená, že sa máte izolovať od iných a skúsenejších. Svoje znalosti si rozvíjajte pomocou online konverzácií, ale len s rodenými  alebo tými, čo už dlho žijú v zahraničí, no na slovenčinu rozhodne nezanevreli. Tak vás jednoduchšie upozornia na chyby, rozumejú vám, pretože poznajú špecifiká vášho spoločného materinského jazyka.

Učenie prepájajte s rôznymi záujmovými aktivitami, ktoré vás budú baviť. Ani si neuvedomíte, že sa vlastne opäť učíte. Veďte si vlastný zápisník, denník v cudzom jazyku, vytvorte si vlastnoručne napísané zošity. Učenie tak bude kreatívnejšie a zábavnejšie!          

Tatiana    
Autor fotografie:https://pixabay.com/sk/slovn%C3%ADk-pr%C3%ADru%C4%8Dka-u%C4%8Denie-%C4%8Do-znamen%C3%A1-1619740/