Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Aké CAD programy sú dostupné na trhu?

Skratku CAD - Computer-aided design by sme mohli preložiť ako počítačom podporovaný návrh. Programy označené touto skratkou sú určené predovšetkým na počítačové projektovanie a tvorbu konštrukčnej dokumentácie. Niektoré druhy CAD programov umožňujú tvorbu inžinierskych analýz a výpočtov.


Druhy CAD programov

Na trhu existuje množstvo cad programov. Začínajú od tých najjednoduchších všeobecných verzií až po prepracované verzie pre profesionálov.

Všeobecne môžeme rozdeliť CAD programy do troch kategórií:

    1. Programy pre 2D kreslenie.


2D kreslenie tvorí základ pre technické kreslenie v strojárstve, elektrotechnike, stavebníctve a mnohých ďalších odboroch. Pomocou 2D kreslenie sa vytvára výrobná a konštrukčná dokumentácia každého výrobku či stavby.
Prepracovaná forma 2D kreslenia je znakom kvalitného CAD programu, keďže práve táto forma kreslenia je najlepšie využiteľná v praxi.

    2. Programy pre 3D modelovanie.

Predstavujú ďalšiu funkciu programov na kreslenie a umožňujú priestorové modelovanie. Využíva sa pre návrhy a vizualizáciu telies, objektov, stavieb určených napríklad pre klienta.

    3. CAD programy pre dynamické modelovanie.

Program na kreslenie pre dynamické modelovanie má za úlohu simulovať dynamické správanie navrhnutého 3D modelu počas cyklu prevádzky alebo výroby. Inžinieri tak dokážu predvídať prevádzkové zaťaženie a predchádzať poruchám spôsobeným vysokou záťažou.
Používa sa napríklad pri navrhovaní mostov, kedy vie program vyhodnotiť zaťaženie jednotlivých komponentov stavby, simulovať záťaž počas rôznej hustoty dopravy, flexibilitu a pohyb stavby, vyhodnotiť najcitlivejšie miesta a podobne.


Podľa špecializácie môžeme rozdeliť CAD programy na:

    • Strojnícke.
    • Programy pre stavebníctvo a architektúru.
    • Elektrotechnické.
    • Územné plánovanie a geografia.
    • Programy pre potrubné systémy a technické zariadenie budov.
    • Programy pre líniové a dopravné stavby.
    • Facility management - správa budov a majetku.


Na trhu sa môžete stretnúť s veľkým množstvom CAD programov. Základná verzia je väčšinou rovnaká a odlišnosti začínajú pri rôznych nadstavbových funkciách.
Niektorí výrobcovia ponúkajú navyše mobilné aplikácie CAD programov. Mobilná aplikácia umožňuje otváranie, úpravu a zdieľanie vytvorených súborov.

Stretnúť sa môžete s CAD programami, ktoré sa dajú stiahnuť z internetu zadarmo. Sú určené najmä pre začiatočníkov a súkromné použitie.
Na profesionálne technické kreslenie sú vhodnejšie licencované a platené formy CAD programov. Je to istota dodržania často sa meniacich technických noriem a štandardov.
Monopol na trhu sa podarilo vybudovať známemu programu AutoCad. Jeho nevýhodou sú vysoké náklady nielen pri prvotnej kúpe licencie. Platiť za používanie musíte v pravidelných časových intervaloch.
Požiadavkám mnohých klientov sa rozhodli vyhovieť niektorí dodávatelia programov na kreslenie, napríklad GStarCad, a licenciu na používanie ich programu si zakúpite raz a natrvalo.


Autor fotografie:www.pixabay.com