Zooterapia v kocke

 Bicková, Jaroslava (ed.)

Zooterapie v kostce

Minimum pre terapeutické a edukatívne aktivity za pomoci zvierat

V dnešnej náročnej dobe sa zvyšuje počet ľudí, ktorí trpia rôznymi telesnými, psychickými alebo sociálnymi problémami. Zároveň platí, že jedným z nejsilnejšie zakotvených pút v ľudskej spoločnosti je puto ku zvíraťu. Niekedy ako osvedčený liek na dušu postačí práve prítomnosť niekoho, kto je tu len pre nás, nesúdi a je nám vždy ochotne nablízku – náš zvierací kamarát.

Publikácia si kladie za cieľ predstaviť prehľad najznámějších a v praxi najpoužívanejších zooterapeutických metód a postupov a zoznámiť čitateľov so spôsobmi ich využití. Zameriava se nielen na nevyhnutné teoretické informáce, ale zahŕňa aj konkrétne kazuistiky a popisy reálných intervencí.

Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D., má doktorát zo sociálnej práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, je sociálnou pracovníčkou a dlhodobo se zaoberá kynológiou a canisterapiou. Je predsedkyňou Výcvikového canisterapeutického združenia Hafík, z. s. Ďalší autori majú široké skúšenosti so zooterapeutickou prácou s rôznymi druhmi zvierat.

brož., 280 str., 399 Kč

Vydalo vydavateľstvo PORTÁL

K téme tiež doporučujeme: Canisterapie, Citlivý pomocník, Profesní psychohygiena terapeuta

Zooterapia v kocke