Všímavosť a súcit so sebou

Benda, Jan
Všímavost a soucit se sebou

Premena emócií v psychoterapii

Autor čerpá z vlastnej bohatej klinickej skúsenosti, z meditačnej praxe aj z najnovších výzkumov v oblasti emócií, všímavosti (mindfulness) a súcitu so sebou samým (self-compassion). Nadväzuje na práce M. Frýbu, A. Pessa, E. Gendlina, L. Greenberga a ďalších a predstavuje vlastnú ucelenú teóriu vzniku najčastejších psychopatologických symptómov.

PhDr. Jan Benda je psychológ a psychoterapeut s dvadsať ročnou skúsenosťou a s využívaním všímavosti v psychoterapii. Bol veľa rokov žiakom Mirka Frýbu, prešiel výcvikom satiterapie a PBSP, opakovane pobýval v meditačných centrách na Srí Lanke. Prednáša o všímavosti na katedre psychológie FF UK v Prahe.
brož., 200 str., 319 Kč

K téme doporučujeme tiež: Jak mi dneska je? , Autenticita , Přerámování v terapii

Vydalo vydavateľstvo PORTÁL