Úsmevy, skúsenosti, výstrednosti

Nešpor, Karel

Úsměvy, zkušenosti, výstřednosti

Úsmevy, skúsenosti, výstrednosti

„Kdybych měl plnovous, tak se nebudu ke kuřákům raději ani přibližovat!“ Známy český psychiater sa v čtyroch dieloch knihy opät pozastavuje nad absurditami každodenného života i nad jeho krásou, ktoré si povšimne jen ten, kto si na ne urobí čas. Nechýbajú ani pôvabné historky z abstinentského života.

MUDr. Karel Nešpor, CSc., je český psychiater špecializovaný na liečbu návykových chorôb, publicista a pedagóg. V Portále vyšlo mnoho jeho úspešných kníh, napr. Kudy do pohody, Jak být milejší, Střízlivě, většinou vesele, Jde to i s úsměvem.

brož., 216 str., 249 Kč

Vyjde tiež ako e-kniha

Vydalo vydavateľstvo PORTÁL

K téme tiež doporučujeme: Jde to i s úsměvem, Jak být milejší, Střízlivě, většinou vesele