Umenie byť nešťastný

de Wachter, Dirk

Umění být nešťastný

Inšpirujúci pohľad na šťastie a zmysel života

Preklad: Nováková, Milena

Umenie byť nešťastnýV našej dobe, keď sa všetko točí okolo hľadania šťastia a keď dokonalosť a autonómia sú akoby normou, je mnoho ľudí zároveň osamelých. Autor, známy belgický psychiater, verí, že snaha o šťastie, ako o cieľ života je chybná. Poukazuje na to, že smútok a problémy nie sú v modernej spoločnosti považované za normálne javy. Vyzýva ľudí, aby sa navzájom častejšie podporovali a nehľadali hneď odbornú pomoc. De Wachter pevne verí, že smútok nie je psychiatrická porucha, ale súčást života. Proti hľadaniu šťastia kladie do protikladu usilovanie o zmysel a význam, čo sú podľa neho omnoho cennejšie vodítka na ceste životom. Umení byť nešťastný je zrozumiteľná, pútavá a láskyplná kniha o jednom aspekte života, ktorému sa obvykle nedostáva dostatočnej pozornosti.

Prof. Dr. Dirk de Wachter je belgický psychiater a psychoterapeut v Univerzitnom psychiatrickom centre na Katolíckej univerzite (KU) v Lovani. Je odborníkom na systemickú a rodinnú terapiu, v tomto odbore pôsobí ako školiteľ a supervízor.

váz., 160 str., 299 Kč

Vydalo vydavateľstvo PORTÁL.

K téme doporučujeme tiež: Tma, Tesař, Všechno dobré je k něčemu zlé

 

Umenie byť nešťastný