Tieň v nás

Kast, Verena

Stín v nás

Podvratná životná sila

Tieň v násTen, kto si neuvedomuje vlastný tieň, často ho potom premieta na druhých – napríklad na cuzincov. Integrovať vlastný tieň znamená prekonať úzkosť a paradoxne jej odobrať silu. Znamená to prijať vlastnú životnosť, stať sa realistickejším a menej narcistickým. Verena Kast existenciu tieňov dokladá na mýtoch, rozprávkach aj príkladoch z terapie či z každodenného života.

Verena Kast vyštudovala filozofiu a psychológiu, pôsobí ako analytička v švajčiarskom St. Gallenu a prednáša na inštitúte C. G. Junga v Zurychu. Do roku 1998 bola predsedkyňou Medzinárodnej spoločnosti pre analytickú psychológiu. Je autorkou celej rady knižných titulov. V nakladateľstve Portál vyšli jej knihy Imaginace jako prostor setkání s nevědomím (1999), Krize a tvořivý přístup k ní (2000), Dynamika symbolů (2000), Otcové–dcery, matky–synové (2004), Hněv a jeho smysl (2010), Touha po druhém (2011), Úzkost a její smysl (2012), Sny (2013), Truchlení (2015), Závist, žárlivost a jejich smysl (2016).

brož., 144 str., 289 Kč
Vyjde také jako e-kniha

Vydalo vydavateľstvo PORTÁL

K téme tiež doporučujeme: Hněv a jeho smysl , Úzkost a její smysl , Závist, žárlivost a jejich smysl