Strach z chorôb

Morschitzky, Hans; Hartl, Thomas

Strach z nemocí

Ako mu porozumieť a ako ho prekonať

Preklad: Prešlová, Kateřina

V knihe plnej názorných kazuistík nájdete najčastejšie príčiny strachu z chorôb aj to, k akým dôsledkom vedú. Ľudia s týmito poruchami, ich blízki i odborníci sa dozvedia, čo je ešte normálne, čo už je prejev choroby a tiež ako sa so strachom z choroby úspešne vysporiadať, a to najmä za pomoci kognitivno-behaviorálnej terapie.

Hans Morschitzky je psychológ a psychoterapeut. Pracuje na oddelení psychosomatiky Krajskej nervovej kliniky v Linci a má tiež vlastnú praxi. V češtine vyšli jeho knihy Deset tváří úzkosti (Portál, 2014) a Když duše mluví řečí těla (Portál, 2015), na ktorých spolupracoval se Sigrid Sator.

Thomas Hartl je vedecký novinár. S Hansem Morschitzkym napísal niekoľko kníh.

brož., 200 str., 329 Kč

Vydalo vydavateľstvo PORTÁL

K téme doporučujeme tiež: Úzkost a její smysl , Nic mi není! Pomoc nepotřebuju! , Všímavost a soucit se sebou

Strach z chorôb