Rozhnevaná žena

Schmale-Riedel, Almut
Rozhněvaná žena

Objavte potenciál uvolnenej energie
Preklad: Zoubková, Jana

Rozhnevaná žena

Ženy majú sklon v sebe pocity hnevu potláčať a fungovať v úlohe uzmierovateľky, čo môže so sebou prinášať celý rad nepríjemných symptómov, vyvolaných vytesnenými pocitmi. Trpia namiesto hnevu pocitmi smútku, agresívnymi fantáziami, zahorklosťou, pocitmi viny alebo psychosomatizovaním hnevu. Kniha ponúka mnoho užitočných techník o tom, ako získať k hnevu prístup a ako s ním konštruktívne zaobchádzať.

Almut Schmale-Riedel je pedagogička, psychoterapeutka a psychologička (transakčná analýza), koučka EASC a lektorka rodinných konštelácií. Ďalej sa venuje gestalt terapii, terapii traumy, integratívnej psychoterapii a energetickej psychoterapii a často vystupuje na medzinárodných psychoterapeutických kongresoch.

brož., 168 str., 269 Kč

K téme doporučujeme tiež: Jak na pasivní agresi, Na vnitřní vlně, Sebekoučink pro ženy