Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Rodinné tajomstvá

Poncet-Bonnisol, Yvonne
Rodinná tajemství

Ako prekonať traumy predkov
Preklad: Bodnárová, Kateřina

Rodinné tajomstváNa začiatku bolo znásilnenie, incest, cuzoložstvo, opustenie, zločin, potupná choroba. Pri prudkom vzplanutí pocitu zahanbenia, strachu alebo viny nás však obostrie ticho a zrodí sa rodinné tajomstvo, ktorým trpí jedna generácia za druhou. Ako ukončiť toto nevypovedané, prijať ho a vystúpiť z mlčania? Ako zabrániť vzniku ďalšieho rodinného tajomstva a zneškodniť ho skôr, než sa zrodí?

Autorka analyzuje mechanizmus rodinných tajomstiev, ich psychologické dôsledky a skúma rôzne cesty k oslobodeniu, vrátane psychogenealogickej terapie. Kniha bude cenná nielen pre tých, ktorí nesú bremeno mlčania, ale aj pre tých, ktorí zúfalo hľadajú pravdu. Naučme sa odomknúť dvere rodinnému tajomstvu, poznať ho, aby sme ho mohli prijať a prekonať.
brož., 120 str., 269 Kč
Vydalo vydavateľstvo PORTÁL

Rodinné tajomstvá