Psychologické typy

 Jung, Carl Gustav

Psychologické typy

Preklad: Plocek, Karel; Babka, Petr

Najčastejšie spomínaným Jungovým objavom vôbec sa stal jeho popis introvertného a extrovertného zameania. V tejto knihe nájdete, ako ich charakterizuje aj z historického pohľadu (s introverciou spája napr. osobnosť Alfreda Adlera, s extroverciou zase Sigmunda Freuda). Vedľa toho popisuje štyri možné funkcie vedomia – myslenie ako opak cítenia a zmyslové vnímanie, ktorého opakom je intuícia.

Psychologické typy

 

 

Carl Gustav Jung (1875–1961) bol švajčiarsky psychiater, psychoterapeut, všestranne originálny mysliteľ a zakladateľ analytickej psychológie. Zaoberal sa ľudskou psychikou v širokých súvislostiach mytológie, filozofie, religionistiky a umenia.

V Portále vyšla jeho Červená kniha (2010, čtenářská edice 2013), Vybrané spisy C. G. Junga (2014), Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga (2015), Rozhovory s C. G. Jungem (2015), Člověk a jeho symboly (2017) a Aspekty mužství (2017).

brož., 680 str., 799 Kč

K téme doporučujeme tiež:
Aspekty mužství , Vybrané spisy C. G. Junga , Psychopatologie všedního života