Psychológia šťastia

Bucher, Anton A.
Psychológia šťastiaPsychologie štěstí

Preklad: Ryšavý, Ivan
Jedna z nejobsiahlejších a najobsažnejších odborných publikácií na tému šťastie, ktoré kedy boli vydané, sa systematicky zaoberá rôznymi aspektami šťastia. Hľadá tak odpovede na otázky ako napríklad: Čo je šťastie? Čo nás robí šťastnými? Kam šťastie vedie? Dá sa šťastie zvýšiť? Venuje sa rôznym vnímaním šťastia, spôsobom, ako šťastie merať, faktorom šťastia (premenným biologickým, genetickým, osobnostným, sociodemografickým – ako je pohlavie, vek, príjem či národnosť –, v podobe aktivity a vzťahov, v podobe náboženstva a spirituality), efektom šťastia (napr. na zdravie, kognitívne schopnosti, morálne konanie) i stratégiám zvyšovania šťastia (v bežnom živote i v terapii a poradenstve). Kniha neponúka rady, ale podáva prehľad hádam všetkých dostupných výzkumov a poznatkov týkajúcich sa šťastia, je oceňovaná pre svoju zrozumitelnosť a prehľadnosť.
Vydalo vydavateľstvo PORTÁL
K téme doporučujeme tiež: Psychologie Atkinsonové a Hilgarda, Mozek, duše a tělo, Klinická psychologie