Pondelok či piatok, vždy má niekto sviatok

Škaloudová, Renata a kol.

Pondělí či pátek, vždy má někdo svátek

Aktivizačné pracovné listy pre dospelých

Ilustrácie: Koutský, Pavel

Pondelok či piatok, vždy má niekto sviatokPracovné listy obsahujú ucelený záber aktivizácie osôb nad 65 rokov – rébusy, precvičovanie zmyslových vnemov, komunikácie a pamäti a cvičenia. Zjednocujúcim prvkom pracovných listov sú rébusy – doplňovanie mena do krátkeho veršíku s možnosťou overenia v kalendári.

PhDr. Renata Škaloudová je logopedička, v Portály vydala knihy Rohlík, auto, dům a Rozumí koza petrželi (a v iných nakladateľstvách mnoho ďalších publikácií). Pôsobí ako rečová terapeutka v domove pre seniorov.

Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová pôsobí ako vedúca aktivizačného úseku domova pre seniorov a trenérka pamäti II. triedy.

Jana Heřmanová je výtvarníčka v oblasti maľby, keramiky a sklených vitráží, pôsobí jako arteterapeutka v domovoch pre seniorov.

brož., 64 str., 185 Kč
 

Vydalo vydavateľstvo PORTÁL

K téme doporučujeme tiež: Logopedické hry pro větší děti, Trénink paměti, Léčivý rodokmen