Počúvať je umenie

 Telléus, Annika
Naslouchat je umění

Ako účinne a pozitívne komunikovať
Preklad: Stiessová, Helena

Ako klásť správne otázky? Ako sa vyhnúť nedorozumeniam a chybným záverom? Ako nastaviť v rozhovore pozitívne hranice? Prečo je dôležité počúvať s láskavosťou aj seba? Ako spoznať, kedy už počúvanie nie je riešením?

Kniha sa zameriava na schopnosť efektívne, neagresívne a bez odsúdenia počúvať seba i druhých a využívať túto schopnosť na účinnú medziľudskú komunikáciu. Je doplnená zrozumiteľnými príkladmi z praxe a ponúka čitateľovi množstvo nástrojov, ako dokázať lepšie porozumieť druhým, i námety k premýšľaniu v závere každej kapitoly.

brož., 144 str., 299 Kč
Vyjde tiež ako e-kniha
Vydalo vydavateľstvo PORTÁL

Počúvať je umenie