Ohrozené rastliny Tatier

Kniha dvoch botanikov a fotografov Milana Zajaca a Maria Duchoňa pod názvom Ohrozené rastliny Tatier je textovo-obrazová prechádzka po prírodnej tatranskej krajine. Rastliny najlepšie vystihujú jej rozmanitosť a vypovedajú o jej histórii a kráse. Kniha pozýva čitateľa na botanickú cestu po pestrej krajine, v ktorej nájdeme skutočné poklady tatranskej prírody.

Ohrozené rastliny TatierAutori už v úvode uvádzajú, že Tatry patria k floristicky najbohatším oblastiam v Európe. Podľa nich „tu bolo celkovo zaznamenaných asi 1 400 druhov cievnatých rastlín, čo je takmer polovica všetkých známych druhov rastlín na Slovensku. Z nich asi desatina taxónov (skupín rastlín) je endemických na rôznej úrovni, t. z., že rastú len v danom území“. Ak si dostatočne uvedomíme túto skutočnosť, tak už len to je veľmi silný dôvod na knižné spracovanie flóry a vegetácie Tatier.

Kniha nás pozýva do sveta tatranských rastlín, ktoré svojou krásou a vzácnosťou patria k najväčším klenotom prírody Slovenska. Je výsledkom sedemročnej práce dvoch milovníkov prírody a predstavuje ucelené dielo dokumentujúce ohrozenú tatranskú flóru. Prostredníctvom textov a viac ako 1 000 fotografií autori približujú 265 druhov, z ktorých niektoré sa vyskytujú mimo turistických chodníkov v neprístupných oblastiach a ostávajú tak pred našimi zrakmi skryté.

„Tatranské botanické bohatstvo autori nezdokumentovali formou bežného atlasu, ale vo výpravnej publikácii, čo ešte umocňuje, aký význam pripisujú ohrozeným tatranským rastlinám. Svoje poznatky predkladajú aj ako odkaz pre našu generáciu aj tie nasledujúce, aby sme si vedeli oceniť prírodné bohatstvo,“ približuje skúsený cestovateľ Daniel Kollár v časopise Krásy Slovenska, ktoré sa už vyše 100 rokov venujú slovenskej prírode vrátane podobne vzácnych a ohrozených druhov rastlín, tiež turizmu – pešiemu, cyklistickému, autoturizmu.

Jadrom knihy Ohrozené rastliny Tatier je časť predstavujúca 265 ohrozených taxónov, ktoré sa vyskytujú v slovenskej časti Tatier. Na konci knihy je zaradený slovník odborných pojmov použitých v texte, abecedný zoznam slovenských i latinských názvov a zoznam použitých zdrojov a literatúry. V knihe je použité radenie podľa taxonomického systému jednotlivých čeľadí a zaraďovanie taxónov do čeľadí sa opiera o najnovšie poznatky z rastlinnej systematiky založenej na súčasných fylogenetických štúdiách. V rámci čeľadí sú jednotlivé druhy či poddruhy radené podľa slovenského názvu.

Kniha Ohrozené rastliny Tatier nemôže chýbať v knižnici žiadneho milovníka prírody Tatier a aj čitateľ-nebotanik či čitateľ-neekológ bude pri jej listovaní obdivovať fascinujúcu krásu kvetov i celých Tatier.

V spolupráci s časopisom Krásy Slovenska.
Daniel Kollár, foto Slovart, Krásy Slovenska

Ohrozené rastliny Tatier