Neznesiteľná rýchlosť života

Brinkmann, Svend
Nesnesitelná rychlost života

Ako spomaliť vo svete, ktorý sa rúti vôkol nás
Preklad: Jírková, Magdalena

Súčasnosť nás núti neustále sa vyrovnávať s novými trendami a zmenami a prispôsobovať sa im. Kľúčovým pojmem je „tekutá modernita“, aj čas je vnímaný ako neustále sa prelievajúca substancia a najhoršie, čo sa nám môže prihodiť, je nehybnosť. Ako z toho von?

Svend Brinkmann poňal svoju najznámejšiu knihu ako antipríručku osobného rozvoja, v nej ponúka sedem krokov, ako sa brániť „tekutosti“ života a zakoreniť sa vo svojej existencii. Doporučuje napríklad negatívnu vizualizáciu (oproti obvyklej pozitívnej), tešiť sa zo svojch obmedzení (oproti bezbrehému využívaniu možností, ovládať a potláčať svoje emócie (nie ich neobmedzene prejevovať) či uvažovať o smrtelnosti a tešiť sa z daru života (oproti dnes běžné tabuizaci smrti). Řešení často přebírá z myšlenek stoických filozofů. Jeho průvodce v sedmi krocích se tak pokusom spochybniť niektoré etablované pravdy o pozitívnom myslení a rozvoji.
brož., 144 str., 299 Kč

Vydalo vydavateľstvo PORTÁL

Súťažná otázka:

Poznáš aj inú knihu od autora Svenda Brinkmanna?

Správna odpoveď: Umění uměřenosti

Knihu vyhráva Broňa Kotysová z Bratislavy

Srdečne blahoželáme!

Neznesiteľná rýchlosť života