Naoki Higašida: Prečo skáčem

Mnohí z nás sa s autizmom stretli po prvý raz až pri pozeraní filmu Rain Man. Vynikajúci výkon Dustina Hoffmana urobil z filmu hlboko dojímavý a silný zážitok pre každého diváka. No jedna vec je dojímavé filmové plátno a ďalšia reálny život plný nezmyselného boja.

Aký je vlastne autista, čo cíti a prečo sa správa tak čudne? Na tieto otázky nám odpovedá pozoruhodná knižka Naokiho Higašidu, ktorý má síce vážnu formu autizmu, no napriek tomu sa naučil komunikovať s okolitým svetom. Vysvetľuje záhadné správanie autistov, prezrádza, ako vnímajú čas, život, krásu a prírodu. Vnímanie okolitého sveta ale pre autistov nie je samozrejmosť. Je to komplikovaná konštrukcia, ktorú si musia tehličku po tehličke vybudovať. Intelektuálne aj emočne je to úloha pre Herkula, Sizyfa a Titanov.

Mnoho rodičov autistických detí po prečítaní knižky zažije rovnaký pocit ako prekladateľ tejto knihy David Mitchell. Cez myseľ Naokiho Higašidu spoznal myseľ vlastného autistického syna a pochopil, že život s normálnymi ľuďmi je pre autistu nekonečne namáhavý. Naokiho snaha vysvetliť iné, svojské správanie je dojímavá a odzbrojujúca, ponúka čitateľom zriedkavú príležitosť pozrieť sa na svet z celkom inej perspektívy. Prečo skáčem búra barikády medzi zdanlivo antagonistickými svetmi – svetom „normálnosti“ a svetom „inakosti“. Oba však majú rovnaké právo na existenciu.

Súťažná otázka:

Koľko rokov mal Naoki Higašida, keď napísal titul Prečo skáčem?

A:15

B:18

C:13

Správna odpoveď: C: 13

Knihu vyhráva: Ľudmila Novotná z Kysaku a Ivana Maľáková z Liptovského Hrádku.

Srdečne blahoželáme!

 Naoki Higašida: Prečo skáčem