Mýty a fakty o autizme

Hrdlička, Michal

Mýty a fakta o autismu

Nečakajte učebnicový text, ale populárno-náučnou formou podané málo známe fakty o autizme. Autor sa zameriava na poznatky, o ktorých sa v učebniciach väčšinou nepíše a odhaľuje ich nečakané súvislosti. Kniha je určena rodičom autistických detí aj všetkým odborníkom, ktorí sa chcú zábavnou formou zoznámiť s neznámymi dielikmi skladačky zvanej autizmus.

Prof. Michal Hrdlička je prednostom Dětské psychiatrické kliniky FN Motol, vyučuje na 2. LF UK. Absolvoval mnohé zahraničné stáže, publikoval mnoho prác doma i v zahraničí. Bol editorem učebnice Dětská a adolescentní psychiatrie (2000). V Portále mu jako spoluautorovi vyšli knihy Krize středního věku (2006) a Dětský autismus (2014).

brož., 172 str., 259 Kč

Vyjde tiež jako e-kniha

K téme doporučujeme tiež: Jakou barvu má pondělí?, Dětský autismus, Kůň, který uměl počítat

Mýty a fakty o autizme