Mozog, duša a telo

Rüegg, Johann Caspar

Mozek, duše a tělo

Neurobiológia psychosomatiky a psychoterapie

Preklad: Kabát, Jaromír; Lucáková, Kristýna

To, že štrukturálne zmeny v mozgu, napr. po zranení alebo pri degeneratívnom ochorení, ovplyvňujú naše správanie, vedia vedci už pomerně dlho. Ako môže mozog a psychika ovplyvniť zdravie našeho tela, predovšetkým funkcie srdca a krevného obehu, funkciu obranyschopnosti organizmu proti infekciám a malignitám či funkciu žliaz s vnútornou sekréciou, nájdete v tejto publikácii.

Vedecky fundovaná kniha, ktorá v nemčine vyšla už v piatom, aktualizovanom a rozšírenom vydání, začína každú tému od skutečne základných poznatkov, takže všetky neurofyziologické a biochemické pochody a ich vzťah k behaviorálnym javom a psychosomatickým poruchám je ľahko pochopiteľný a zrozumiteľný. Kniha je venovaná aktuálnym psychosomatickým oblastiam: chronické bolesti, kardiovaskulárnemu systému, psychoendokrinológii a stresu, imunitnému systému, vzťahu neuronálnej plasticity a psychoterapie.

Prof. Dr. med. Dr. phil. Johann Caspar Rüegg bol švajčiarsky lekár v odbore fyziológie a autor niekoľkých publikácií o psychosomatike.

váz., 360 str., 555 Kč

Vadalo vydavateľstvo PORTÁL

K téme tiež doporučujeme: Dimenze myšlení, Psychoanalytická diagnóza, Umění C. G. Junga

Mozog, duša a telo