Mať alebo byť?

Fromm, Erich

Mít, nebo být?

Preklad: Lusk, Jan

Fromm tu popisuje dva základné spôsoby života: zatiaľ čo „mať“ sa zaoberá získávaním a súťažou, „byť“ sa zameriava na vnútornú spokojnosť a harmóniu. Naša spoločnosť si cení vlastníctvo (majetku, statusu, úspechu, pôžitku…), avšak rastúce ekologické problémy nás nutia ku zmene priorít a novému zameraniu na spolupatričnosť so svetom, rozvoj tvorivosti, osobnú zodpovednosť a svedomie.

Erich Fromm (1900–1980) bol pôvodom nemecký sociálny psychológ, sociológ, psychoanalytik, humanistický filozof a demokratický socialista, spojený s tzv. frankfurtskou školou a s kulturnou psychoanalýzou. Frankfurtská škola predstavovala západné neomarxistické filozofické hnutie, ktoré kritizovalo niektoré aspekty kapitalistickej spoločnosti.

Mať alebo byť?Kultúrna psychoanalýza vychádzala z Freuda, ale oproti jeho učeniu zdôrazňovala sociokulturne vplyvy vo vývoji človeka. Fromm ako Žid v roku 1933 emigroval do Spojených štátov. Koniec života strávil vo Švajčiarsku. Mezi jeho nejznámejšie knihy patrí napr. Strach ze svobody (Portál, 2015), Umění milovat (Portál, 2016), Anatomie lidské destruktivity (Portál, 2019).
brož., 232 str., 329 Kč

Vydalo vydavateľstvo PORTÁL

K téme tiež doporučujeme: Anatomie lidské destruktivity, Umění být, Umění naslouchat