Liečba zmyslom

Frankl, Viktor E.

Léčba smyslem

Základy a aplikácie logoterapie

Preklad: Fafejta, Ondřej

Liečba zmyslomFrankl v sérii prednášok z roku 1966 zdôrazňuje systematickú povahu logoterapie, ktorá predpokladá slobodu vôle, vôľu ku zmyslu a zmysel života. Zameriava sa na konkrétne logoterapeutické techniky a tiež na aplikačné oblasti logoterapie, ktoré liečia rôzne typy neuróz. Logoterapiu vysvetľuje i v kontexte iných psychoterapeutických škôl alebo vo vzťahu k teológii.

Viktor E. Frankl (1905–1997) bol profesorom neurológie a psychiatrie na Viedenskej univerzite a profesorom logoterapie na United States International University v Kalifornii a ďalších amerických univerzitách. Je tvorcom tzv. logoterapie a existenciálnej analýzy ako „tretieho viedenského smeru psychoterapie“, ktorý sa zameriava na hľadanie zmyslu v ľudskom živote. Vo svojich knihách Frankl mj. využil svoje skúsenosti väzňa nacistických koncentračných táboroch. V Portále vyšly jeho knihy Utrpení z nesmyslnosti života a Teorie a terapie neuróz.

brož., 184 str., 299 Kč

K téme doporučujeme tiež:
Teorie a terapie neuróz, Smysl života, Přednášky k úvodu do psychoanalýzy

Liečba zmyslom