GÉNY NA TANIERI

Obzrite sa do minulosti a zistite, ako sa aj vy môžete cítiť lepšie vo svojom tele a v budúcnosti vďaka tomu zanechať svojim deťom dedičstvo v podobe pevného zdravia.

Jedinečná kniha od autorky Judith Finlayson vám otvorí oči. Informácie, ktoré ste doteraz pokladali za nezrozumiteľné, vám podá jednoduchým a stráviteľným spôsobom.

Tak ako minulosť vašich predkov ovplyvnila vás, ovplyvníte aj vy budúcnosť svojich detí a vnúčat. Výživnou stravou a dostatočným pohybom môžete zabezpečiť dobré zdravie nie len sebe, ale aj budúcim generáciám.

Gény na tanieri vám naservírujú najnovšie epigenetické poznatky ľahko stráviteľným spôsobom, vďaka ktorému lepšie porozumiete nie len svojim génom, ale aj rozmanitým faktorom, ktoré ich ovplyvňujú.

Ste skutočne to, čo jedli vaši starí rodičia?

Neváhajte a začítajte sa do novinky, ktorá vám prezradí všetko čo ste o svojich génoch chceli vedieť:

KÝM SOM NEOBJAVILA prácu Davida Barkera, patrila som k prívržencom konvenčného prístupu, podľa ktorého sú chronické ochorenia len dôsledkom génov zdedených od rodičov a nášho životného štýlu. Teraz vnímam zdravie a fyzickú kondíciu v inom svetle. Áno, majú k tomu čo povedať aj gény, ale tie sú len herci v hlavnej úlohe. Z uhla pohľadu vášho genómu je epigenóm režisérom – rozhoduje o tom, ako presne bude vyzerať úloha každého génu. O relatívnej dôležitosti dedičnosti a prostredia sa bežne diskutovalo v intenciách protikladov – akoby išlo o dve protistrany vo vojne. Dnes už vďaka epigenetike vieme, že životný štýl naozaj zohráva kľúčovú rolu pri rozvoji chronických ochorení, ale nie je až taký dôležitý, ako sme si mysleli. Dedičnosť a prostredie úzko súvisia – na ilustráciu si predstavte dvojitú závitnicu DNA. Presne ako jej dve paralelné vlákna, aj dedičnosť a prostredie sú v neustálej interakcii a ovplyvňujú všetky aspekty vášho života. Ich účinky navyše nezačínajú ani nekončia vami a vašimi rodičmi. Presahujú celé generácie. Niektoré informácie v tejto knihe vás asi nepotešia. Našťastie však dnes už vieme aj to, že epigenetické zmeny sa dajú zvrátiť a určité riziká zmierniť. Preto som do knihy zaradila aj množstvo praktických informácií o tom, ako na to – napríklad o správnej výžive počas tehotenstva a pred ním. Verím, že informácie v tejto knihe pomôžu každému. Vedecké poznatky sú často zložité, ale snažila som sa vysvetliť ich prístupným a pochopiteľným spôsobom. Z dostupných výsledkov momentálne prekvitajúceho vedeckého výskumu v tejto oblasti som sa usilovala vybrať tie najrelevantnejšie. Počas čítania knihy narazíte na rôzne odborné termíny. Predpokladala som, že budete potrebovať praktickú pripomienku ich významu, a preto som na koniec knihy zaradila aj glosár. Dúfam, že sa mi v knihe podarilo sprostredkovať aspoň časť nadšenia, ktoré som cítila pri skúmaní tejto fascinujúcej témy, a že informácie, ktoré v nej uvádzam, vám pomôžu vykročiť na cestu k lepšiemu pochopeniu a zvládaniu svojho zdravia.

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA:

Ktorej vede sa primárne venuje autorka v tejto knihe?

Správna odpoveď: Epigenetike

Knihu vyhráva Iveta Moravčíková z Častkoviec

Srdečne blahoželáme!

 

GÉNY NA TANIERI