Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Čo riešiš?

 Wedell-Wedellsborg, Thomas
Co řešíš?

Nehľadajte správne riešenia, najdite správny problém
Preklad: Pietrasová, Kateřina

V kancelárskej budove sa ľudia sťažujú na pomalý výťah. Pokiaľ budeme brať problém doslova, budeme sa snažiť výťah opraviť alebo rovno inštalovať nový. Niekto však prišiel na oveľa jednoduchšie a elegantnejšie riešenie: umiestniť vedľa výtahu zrkadlo, aby doň ľudia mohli pri čakaní fascinovane civieť.

Otázka teda znie: Riešime vždy ten správny problém? Aby sme to zistili, musíme vystúpiť z daného rámca, čiže problém prerámovať. Vo svojej graficky výraznej knihe autor popisuje konkrétne postupy prerámovania, ponúka príklady a necháva zaznieť názory odborníkov. Jeho cieľom je, aby sme si začali klásť otázky, namiesto aby sme unáhlene nachádzali riešenia.
brož., 272 str., 399 Kč

Vydalo vydavateľstvo PORTÁL

Čo riešiš?