Cesta matky

Marchiano, Lisa
Cesta matky


Preklad Klimentová, Eva

Ako sa moderná, samostatná, kreatívna žena vyrovná s prijatím materskej úlohy?
Kniha sa zaoberá často obtiažne zvládateľnými stavmi súvisiacimi s naprostým odovzdaním sa potrebám dieťaťa a je napísaná ako sprievodca touto iniciačnou cestou. Prvá časť je venovaná strate – slobody, kontroly i seba samej. Druhá časť sa zaoberá stretávaním s temnotou (tieňom) – jeho vyhodnotením a integráciou. Tretia časť sa venuje požadovaniu transcendencie, kreativity a autority. Autorka využíva menej známe varianty ľudových rozprávok a s ich pomocou vysvetľuje, ako integrovať tieňové stránky materstva a využiť ich na posilnenie.

Lisa Marchiano je jungiánská psychoanalytička, sociálna pracovníčka a terapeutka pôsobiaca v USA.

Vydalo vydavateľstvo PORTÁL.

Cesta matky