Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Cesta k spokojnosti v nespokojnej dobe

Brinkmann, Svend

Umění uměřenosti

Cesta ke spokojenosti v nespokojené době

Preklad: Jírková, Magdaléna

Kniha známeho dánskeho psychológa pojednáva o výhodách skromnejšieho, umierneného, nie však na spotrebu zameraného života. Autor poukazuje na nereálnosť nutkavej honby za šťastím, typickej pre pozitivne myslenie prezentované v mnohých príručkách pre osobný rast. Dokladá svoju teóriu množstvom zaujímavých myšlienok moderných i starších filozofov, psychológov a sociológov a neotrepaných termínov. Argumentuje z hľadiska politického v zmysle demokratickej zodpovednosti za dianie v spoločnosti, existenciálneho, etického, psychologického a estetického.

Svend Brinkmann je profesorom psychológie na Katedre psychológie a komunikácie v dánskom Aalborgu. Zaoberá sa predovšetkým filozofickými, morálnymi, etickými a kulturno kritickými témami, o ktorých napísal takmer dvadsať kníh.

brož., 120 str., 225 Kč

K téme doporučujeme tiež: Rozhodování a intuice , Mysl, já a společnost , Být sám sebou


  Cesta k spokojnosti v nespokojnej dobe