Aký je zmysel života?

Adler, Alfred

Smysl života

Preklad: Vybíral, Zbyněk

Autor na sklonku kariéry revidoval a zhrnul pojmy ako komplex menejcennosti, túžba po moci alebo pocit spolupatričnosti. Titulný pojem možno uchopiť subjektívne, kedy sa jedná o zmysel, ktorý človek spozoruje vo svojom živote, alebo objektívne ako to, čo súvisí s reálnou schopnosťou spolužitia s druhými ľuďmi. Človek, ktorému chýba tento objektívny zmysel, je podľa Adlera neurotický, psychotický, závislý alebo kriminálny.

Alfred Adler (1870–1937) sa narodil na viedenskom predměstí do rodiny židovského obchodníka. Stal se lekárom a po počiatečnom prííklone ku psychoanalýze sa s Freudom rozišiel a založil vlastnú školu individuálnej psychológie. Najviac sa preslávil svojím pojednaním o súvislosti medzi pocitom menejcennosti a pudom k moci, ktoré bolo čiastočne ovplyvnené tým, že trpel telesným postihnutím.

Bol autorom viac než 300 kníh a statí na tému ľudských vzťahov, výchovy či psychoterapie. Zomrel v škótskom Aberdeene. Býva považovaný za predchodcu súčasnej humanistickej psychológie.

Aký je zmysel života?

 

 

Vydalo vydavateľstvo PORTÁL


brož., 231 str., 339 Kč

K téme tiež doporučujeme: Člověk, jaký je, Způsob bytí, Být sám sebou