Ako zvládnuť hnev, agresiu a násilnícke prejavy

Stočesová, Veronika; Čáp, David

Psychoterapeutická práce s původci domácího násilí

Ako zvládnuť hnev, agresiu a násilnícke prejavyZvládanie hnevu, agresie a násilných prejavov
Programy v knihe nie sú vhodné iba pre pôvodcov násilia v partnerských vzťahoch, ale tiež pre osoby, které sa dopúšťajú násilia na pracovisku, v doprave, pri výchove detí, či majú problémy so zvládaním hnevu a agresívne tendencie. Sú doplnené kazuistikami a terapeutickými technikami.

Mgr. Veronika Stočesová (rodená Kubešková) vyštudovala jednoodborovú psychológiu. Pracuje v oblasti školskej psychológie a spolupracuje s Ligou otevřených mužů a Institutem pro kriminologii a sociální prevenci.

PhDr. David Čáp, Ph.D., vyštudoval špeciálnu pedagogiku a jednooborovú psychológiu. Spolupracuje s Ligou otevřených mužů, vedie výcviky pre odborníkov v metóde Zvládanie hnevu, prednáša na katedre psychológie FF UK a poskytuje psychoterapiu v súkromnej praxi.

brož., 200 str., 399 Kč

Vydalo vydavateľstvo PORTÁL

K téme doporučujeme tiež: Motivační rozhovory v praxi, Zázrak tří květin, Přehled psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a rodinou