KATARÍNA

 

Dnes je Kataríny a tento deň má nielen duchovný význam, ale sa s ním spájajú aj rôzne pranostiky. Pripomeňme si aspoň pár vetami niečo z histórie.
Svätá Katarína Sienská sa narodila v roku 1347 a pochádzala z veľmi početnej rodiny. Bola predposledná z dvadsiatich štyroch detí, otca mala garbiara, mama bola v domácnosti. Katarína pomáhala matke v domácnosti a starala sa s ňou o súrodencov. Prvé zjavenie Krista mala v šiestich rokoch. Nad kopulou chrámu sa jej zjavil Kristus a pri ňom uvidela postavy odeté v bielom. Boli to apoštoli Peter, Pavol a Ján. Už vtedy si povedala, že svoj život zasvätí Kristovi. Ostrihala si vlasy na znak pokory. Jej matka bola proti tomu a nadelila jej veľmi prísny režim. Musela tvrdo pracovať. Keďže svoje rozhodnutie Katarína nechcela zmeniť, v šestnástich rokoch nastúpila do 3. rádu Svätého Dominika- mantellate. Mantellatky, ktoré mali názov podľa čierneho plášťa, ktorý nosili na sebe, neboli stále v kláštore. Pomáhali aj v nemocnici, chudobným a Katarína chodila pomáhať aj domov a starala sa o ťažko chorých v liečebni pre malomocných. Žila veľmi skromným životom, život zasvätila Bohu a pomoci tým, ktorí to potrebovali, boli to chudobní a ťažko chorí ľudia. Veľa sa modlila a na znak pokory sa bičovala. Zomrela veľmi mladá vo veku 33 rokov a bola vyhlásená za svatú.
Teraz si pripomeňme pranostiky. Katarína na ľade, Vianoce na blate. Alebo opačne: Katarína na blate, Vianoce na ľade. Na Katarínu teplo, to nedobre býva, potom na Jozefa sneh pole prikrýva. Aký je deň Kataríny, taký je január, aký je deň po Kataríne, taký má byť február. Na Svätú Katarínu aj posledné vtáčky opúšťajú domovinu. Pekné meno, chladné veno, hovorí starootcovká pranostika. Katarínske zábavy boli často naplnením konštatovania: Katarína peklo zamyká a nebo odomkýňa. A tiež Katarína, vešia husle do komína, pretože v Advente sa nepatrí až do Štefana 26.12 chodiť na tanečné zábavy s divokou muzikou. S Katarínou gazdinky spájali aj nakladanie kapusty, údajne kapusta naložená na Katarínu má najlepšiu chuť. A nezabúdajme na priadky, v tento deň sa v minulosti priadlo a spievalo. Nakoniec : Na svätú Katarínu, schovajme sa pod perinu. Na Katrínu hladká, na Vianoce blatká. Na Katarínu aj posledné sťahovavé vtáčky opúšťajú domovinu.
Toto boli ľudové pranostiky, ktoré sme oprášili. Po Kataríne prichádza Advent, čiže pôst a my si takisto nabudúce pripomenieme jeho hisóriu.
 
S. Nováková