Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Výstava z archívu Jána Mráza

(pri príležitosti 90. výročia narodenia Jána Mráza)
13. 11. 2012 – 27. 1. 2013

Ján Mráz patrí k zakladateľom Múzea lyžovania v Kremnici, ktoré je od konca roka 2001 súčasťou SZTK – Múzea telesnej kultúry v SR. Múzeu daroval  zbierkové predmety, ktoré sa stali základom pre vytvorenie novej Stálej expozície histórie lyžovania na Slovensku. Archív Jána Mráza, ktorý daroval múzeu patrí k najväčším a najucelenejším fondom v zbierkach SZTK – Múzea telesnej kultúry v SR.

Výstava z archívu Jána Mráza