Hitler, Stalin a Jantárová komnata

Najväčšie záhady a otázniky vznikajú tam, kde sa ľudskému rozumu nedarí v prijateľnej miere a čase uspieť. Tam, kde okolnosti značne presahujú možnosti chápania a vyriešenia jednotlivcom, nastupuje úžas a rozprávajú sa legendy a mýty. Jantárová komnata a jej osud spĺňajú tieto podmienky hneď v niekoľkých ohľadoch.

Po prvé jej osud nie je známy už neuveriteľných 73 rokov a to už čoskoro bude smutné 74. výročie, kedy anglo – americký nálet premenil mesto Königsberg (dnes Kaliningrad) zo 70% na horiace trosky. Tunajší hrad bol miestom, kde bola komnata nainštalovaná pre gauleitera Ericha Kocha po jej krádeži v Cárskom Sele. Po prvom nálete 30. septembra 1944 mal Dr. Rhode, jej umelecký správca, predniesť zdrvujúce vety, že všetko je stratené a komnata zhorela. A 2. septembra prišiel ešte jeden nálet, kedy bolo mesto už na 80% zničené a opäť horí.

Po druhé je komnata nepredstaviteľná svojou cenou a jedinečnosťou. Predstavte si 55 metrov štvorcových len čistého jantáru a k tomu množstvo zlatých doplnkov, sochárske výzdoby, drahé zrkadlá a lustre. Na začiatku vojny Dr. Rhode oceňoval komnatu na 50 000 dolárov, keď na ňu upozorňoval gauleitera Ericha Kocha, nacistu, ktorý intrigami z Hitlera komnatu vymámil a umiestnil ju na svoje oficiálne sídlo gauleitingu na hrade v Königsbergu. Dnes by sme mali k tej sume ešte jednu nulu pridať a hovoriť tak radšej o 500 miliónoch dolárov.

Po tretie. Legenda o komnate. Sláva komnaty a povesti o nej už dosiahli kolosálne rozmery. Vo svete sa utvorilo niečo ako „bratstvo jantárovej komnaty“, sú to tisíce ľudí, ktorí sa o jej osud aktívne zaujímajú a skúšajú ju hľadať. Medzi týchto patrili a patria aj také osobnosti ako Stalin, kancelár Kohl, prezident Jelcin a Putin, Stefan Aust – šéfredaktor časopisu Bild, ktorý dokonca financoval vykopávky v troskách hradu. Do „bratstva“ taktiež patria tajné služby starého sveta. Sovietská KGB, poľská SB a UB a špeciálne zložky MSW, východonemecká StaSi a západonemecká BND. O zapojení britskej M16 a americkej CIA by som ani minútu nepochyboval. A potom nadšenci, ktorí ženú pátranie vpred napríklad Georg Stein (zomrel za podozrivých okolností 1987). Momentálne je komnata hľadaná najmenej na desiatich miestach.

Po štvrté obrovské rozdiely medzi svedectvami. Dr. Rhode vraví, že komnata zhorela a následne sa dozvieme, že mala byť uschovaná v hlbokých pivniciach hradu tam, kde bola kedysi noblesná vináreň Blutgericht. Sovieti profesora navyše prichytia, ako páli na troskách hradu akési tajné dokumenty. Následne Rhode aj so ženou zomiera za záhadných okolností na úplavicu. Sovietski vedci Brjusov a Kučumov vyslaní postupne z Moskvy, aby ju našli, sú natoľko rozporní vo svojich záveroch, že sa postupne otvára obrovský priestor pre rôzne špekulácie.

Po piate, posledný „oficiálny“ vlastník komnaty je dlho živý a neprehovorí. Gauleiter Erich Koch, niekdajší pán celej Ukrajiny a Východného Pruska zmizne z obliehaného mesta na ľadoborci a objavený je až v máji 1949 v severnom Nemecku. V tej dobe je už Norimberský tribunál rozpustený, poľský Mimoriadny súd je už mesiac minulosťou. A tak tento človek spojí svoje prežitie s informáciou o tom, kde je jantárová komnata. Odsúdený na trest smrti za smrť 700 000 ľudí, hrá s KGB, StaSi a poľskými informačnými službami hru na mačku a myš až do roku 1986, keď v jedno jesenné ráno o 3:20 zomiera, bez toho, aby sa niekto dozvedel, kde je komnata. Dožil sa devätdesiat rokov a na jeho konte, ktoré zdedí poľský komunistický štát, je niekoľko miliónov mariek a pravidelné príspevky, ktorými mu niekto prilepšuje z Južnej Ameriky.

V tejto chvíli sa hovorí o 700 miestach na svete, kde by komnata mohla byť ukrytá. Medzi tieto miesta patrí USA, Kanada, Austrália, Kostarika, Argentína a dokonca i Japonsko. Najaktívnejšími hľadačmi na svete sú ale príslušníci štyroch národov. Rusi a ich hľadanie okolo Kaliningradu. Poliaci a ich hľadanie v severovýchodnom cípe ich územia a tiež v podzemných pevnostiach MRU a v podzemnom komplexe Riese. Nemci a Češi, tí hľadajú okolo spoločnej hranice a tiež prehľadávajú niektoré svoje hrady. Naposledy sa uvažovalo o českom Frýdlante a jaskyni Prinzenhöhle v Sasku. Samotní Rusi sa rozhodli natočiť o hľadaní Jantárovej komnaty šesťdielny seriál, ktorý môžete sledovať z web archívu filmpopular.cz tu.

Milan Zacha Kučera

Foto: archív autora, archív ČSFS, Vitalij Aksionov

Adresa odkazu: https://filmpopular.cz/war/hitler-stalin-a-jantarova-komnata

O filmpopulari:

Film Popular, web archív filmov online vysielaný bez reklám. Orientuje sa na záhady a tajomstvá, krimi, military ale i na detské programy. Ponuka je rozčlenená do jednotlivých žánrových skupín, počínajúc svetom v HD cez filmy a seriály a končiac tematickými kanálmi, napríklad o zdraví. K 1.7.2018 bolo v archíve 2420 titulov.