Aby žena ženou bola

V duchu kréda „Aby žena ženou bola“ sa niesol slávnostný večer 29. januára, kedy boli vyhlásené výsledky súťaže E-žena roka 2012. Do súťaže sa zapojilo 26 žien- podnikateliek z celého Slovenska, ktoré spája podnikanie prostredníctvom internetu.
Druhý ročník súťaže pozostával z predstavenia príbehu jednotlivých kandidátok na titul E-žena roka a následné hlasovanie odbornej poroty a čitateľov. O tom, že išlo naozaj o inšpiratívne príbehy sa mohli presvedčiť všetci čitatelia portálu.
Dôležitým aspektom hodnotenia bola žena ako celistvá osobnosť, nielen ako podnikateľka na internetovom poli.

Viaceré prihlásené kandidátky, ktoré začali podnikať aj vďaka podpore OZ E-ženy našli vo svojej práci naplnenie svojho sna. Mnohé sa po skončení materskej dovolenky stretli s realitou a s predsudkami v spoločnosti, ktoré niekedy viacdetné matky odsúvajú na vedľajšiu koľaj. Niektoré z nich začali podnikať „vďaka“ zmeny vo svojom živote, ktorá sa týkala ich zdravotného stavu, alebo zaradenia v spoločnosti. Každá z nich si však našla cestičku, po ktorej sa vybrala, nezaprela na nej samú seba a dokázala nielen sebe, ale aj okolitému svetu, že keď sa chce, všetko sa dá.

Každá z kandidátok, či už vyhrala v niektorej z kategórií, alebo nie, vyhrala predovšetkým sama nad sebou. Nad prvotným strachom z neznáma, či z neistoty podnikateľského prostredia, ktoré je mnohokrát širokou verejnosťou chápané ako svet mužov.
Väčšina z prihlásených e-žien mali v začiatkoch svojho podnikania najväčšiu oporu vo svojom partnerovi a vo svojej rodine. Aj to bolo pre nich silným hnacím motorom, prečo si splniť svoj sen a robiť to, čo ich baví a zároveň napĺňa.

Gratulujeme!

Výsledky súťaže nájdete na: http://www.e-zeny.sk/component/content/article/45-projekt-e-zena-roka-2012/617-vysledky-suae-e-ena-roka-2012

KM