Združenie fanúšikov chce byť dôstojným partnerom v diskusií

MYJAVA, 26. 10. 2012 – Ak sme vás už v minulosti informovali, z prostredia myjavského futbalu vzišla iniciatíva spojiť sily fanklubov a nájsť spoločnú reč naprieč fanúšikovským spektrom v otázkach riešenia aktuálnych problémov slovenského futbalu. Prvé pracovné stretnutie sa uskutočnilo už začiatkom októbra a boli na ňom definované tri základné okruhy, o ktorých sa chcú fankluby ďalej baviť. Ide o kvalitu diváckeho zázemia na štadiónoch a stav hosťovských sektorov, o vzťah riadiacich orgánov Slovenského futbalového zväzu voči fanúšikovskej obci a o vzťah reprezentácia SR – futbaloví fanúšikovia... Pokračovaním tejto iniciatívy bolo oficiálne zvolané stretnutie zástupcov fanklubov, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 13. októbra 2012 v Terchovej. Výsledkom vzájomných rozhovorov je vytvorenie združenia – Asociácie fanúšikov Slovenska, ktorého prvými členmi sú fankluby Trnavy, bratislavského Slovana a Myjavy. Ich zástupcovia sú zároveň členmi predstavenstva organizácie a za hlavného predstaviteľa asociácie bol zvolený Marián Galbavý z trnavského fanklubu. V súčasnosti sa pripravuje registrácia združenia a jeho stanov a samozrejme, bude možné prijímanie ďalších členov. Asociácia fanúšikov Slovenska má ambíciu byť dôstojným partnerom pre Slovenský futbalový zväz v otázkach riešenia vzťahu organizátor – fanúšik na všetkých úrovniach, chce byť nápomocná pri legislatívnom riešení tejto problematiky, bude vytvárať tlak na organizáciu futbalových podujatí v kultúrnom prostredí a má záujem byť riadnym účastníkom rokovaní zväzových orgánov. Členovia asociácie už začali pripravovať podklady na rokovania so zväzom a s predstaviteľmi polície, o ktorých vás budeme v budúcnosti

 

V Myjave 26. 10. 2012

 

Mgr. Marek Hrin
mediálny manažér klubu Spartak Myjava