Viete čo je to Biely kódex?

Ak patríte medzi aktívnych lyžiarov, určite ste počuli o tzv. Bielom kódexe. Tak ako máme pravidlá v cestnej premávke, na rôznych spoločenských miestach, či každý vo svojej domácnosti, aj na lyžiarskych svahoch je potrebné, aby fungovala ohľaduplnosť a maximálna miera bezpečnosti medzi lyžiarmi. Práve na to slúži Biely kódex- všeobecné pravidlá pre lyžiarov, ktoré vytvorila FIS na ochranu všetkých milovníkov lyžovania. Platia nielen u nás, ale sú akceptované aj na medzinárodnej úrovni. Preto ak ste o nich doposiaľ nepočuli, venujte čas nasledujúcim riadkom. Určite sú potrebné pre všetkých, ktorí sa chcú na zjazdovkách správať zodpovedne nielen voči sebe, ale aj voči ostatným lyžiarom. Každý lyžiar by ho mal ovládať na to, aby poznal svoje práva, ale aj povinnosti.

Ohľaduplnosť k iným osobám – každý na lyžiarskej trati sa musí chovať tak, aby neohrozoval iné osoby a nespôsobil škodu sebe ani iným.
Ovládanie rýchlosti a spôsobu jazdy – každý, kto sa pohybuje na lyžiarskej trati, musí rýchlosť prispôsobiť svojím schopnostiam, možnostiam, terénu, snehovým podmienkam a počtu osôb na trati.
Voľba smeru – každý, kto sa pohybuje na lyžiarskej trati, musí smer jazdy voliť tak, aby neohrozil osoby pohybujúce sa na lyžiarskej trati pred ním a súčasne musí dodržiavať dostatočný odstup od osôb pohybujúcich sa na trati.
Predbiehanie – predbiehať sa môže sprava aj zľava tak, aby mal predbiehaný dostatočný priestor pre smer a spôsob jazdy.
Vjazd na trať a rozjazd po zastavení – každý, kto vchádza na lyžiarsku trať alebo chce po zastavení opäť pokračovať v pohybe na trati, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba tak, aby neohrozil seba ani iných.
Zastavenie a státie – každý, kto sa pohybuje na lyžiarskej trati, nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach lyžiarskej trate. Osoba, ktorá spadla, musí také miesto čo najrýchlejšie opustiť.
Výstup a zostup – osoba, ktorá stúpa alebo schádza po lyžiarskej trati, musí použiť okraj lyžiarskej trate.
Rešpektovanie signalizácie a značenia – každý, kto sa pohybuje na lyžiarskej trati, je povinný rešpektovať značenia a signalizáciu na tratiach.
Poskytnutie prvej pomoci – v prípade úrazu / nehody je každý povinný poskytnúť prvú pomoc a privolať oprávnenú osobu z Horskej záchrannej služby.
Úprava lyžiarskej trate – v čase úpravy lyžiarskej trate je každý povinný riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa lyžiarskej trate.
Identifikácia – každý, či už účastník nehody alebo svedok, je povinný poskytnúť základné údaje o svojej osobe, na čo slúži občiansky preukaz, alebo iný hodnoverný doklad
Ak sa rozhodnete pre lyžovačku v zahraničí, je veľmi dobré preštudovať si Biely kódex v príslušnom regióne. Jeho podstata zostáva rovnaká, môže sa však líšiť v určitých špecifikách ako je terén alebo nadmorská výška.
Biely kódex však nie je stopercentnou ochranou proti úrazom na zjazdovkách, preto treba byť obozretný, zbytočne neriskovať a odhadnúť svoje schopnosti. Dôležitých faktorom je aj počasie. A preto nepodceňujte výstroj a lyžiarsku výbavu.
KM